Säpo

IT-medarbetare

Är du intresserad av utmaningar och att lösa komplexa problem tillsammans med kompetenta och entusiastiska kollegor? Säkerhetspolisen söker ständigt efter medarbetare med hög teknisk kompetens. Är du den vi söker?

Skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi dig om du kan vara aktuell för någon av våra tjänster. Det är endast du som bedöms vara aktuell som blir kontaktad. Placering är Solna i Stockholm.

Märk din intresseanmälan med referensnummer: 2018-11445

Vi söker

Nätverksspecialister, it-forensiker, it-säkerhetsspecialister, informationssäkerhetsspecialister, it-tekniker, systemarkitekter, tekniska projektledare, .Net-utvecklare eller systemutvecklare med annan inriktning, Scrum Master, integrationsexperter, verksamhetsarkitekt, portföljanalytiker, IT-controller, applikationsdriftare, supporttekniker, förvaltningsledare, systemförvaltare, kravanalytiker, testledare, lås- och larmtekniker eller dig med andra kompetenser inom teknik och IT.

Egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

  • Har god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
  • Tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
  • Är noggrann, uthållig och har förmåga att prioritera - även under hög arbetsbelastning
  • Är flexibel och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
  • Har en god analytisk förmåga

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Arbetstid

I tjänsten kan det komma att ingå återkommande beredskapsperioder och det förekommer resor inom och utom landet.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa någon av våra chefer, telefon: 0708-955750, 0708-955759 eller 0708-955763.

Du bör inte berätta att du visat intresse för anställning hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I en eventuell rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

Intresseanmälan

Din intresseanmälan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller pdf-format. Obs! Spara försättsbladet på din dator innan du bifogar det.

Försättsblad för ansökanPDF (pdf, 571.1 kB)

Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering vid SäkerhetspolisenPDF (pdf, 164.9 kB)

I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du vill och kan bidra till vår verksamhet. Märk dina handlingar med ref nr 2018-11445.

Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden och skicka till: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Alternativt via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Detta är ett öppet rekryteringsärende som i dagsläget inte har ett sista ansökningsdatum. Finner vi din profil intressant kan du räkna med att bli kontaktad inom 30 dagar.