Placeholders logotyp, till startsidan

Sveriges säkerhet ett gemensamt ansvar

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har under 2022 allvarligt försämrats. Händelseutvecklingen påverkar även Sveriges säkerhet. Att hålla Sverige säkert är ett gemensamt ansvar där alla behöver bidra.

På denna sida samlas information kopplat till Säkerhetspolisens arbete utifrån det allvarliga omvärldsläget. Här går också att ta del av praktisk information kring bland annat säkerhetsskydd och vad såväl verksamheter som individer bör tänka på när det gäller att skydda det mest skyddsvärda.

Underrättelsehotet

Underrättelsehotet från andra länder mot Sverige har sedan ett antal år tillbaka breddats och blivit mer komplext. Hotbilden är både militär och civil och riktar sig mot Sveriges ekonomi, grundläggande fri- och rättigheter, politiska beslutsfattande och territoriella suveränitet.

Säkerhetsskydd

En avgörande del i att hålla Sverige säkert och för ett fungerande totalförsvar är säkerhetsskyddet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Säkerhetsskyddsanalys

Verksamheter behöver prioritera säkerheten, identifiera det som är skyddsvärt och säkerställa skyddet av det. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Incidentanmälan

För säkerhetsskyddschefer och IT-säkerhetsspecialister är det viktigt att hålla sig uppdaterad och agera på ny information. Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen om de får kännedom om säkerhetshotande händelser eller verksamhet

Skärpt upptäckandeförmåga

Efter det misstänkta sabotaget mot gasledningar i Östersjön uppmanar Säkerhetspolisen aktörer som ansvarar för central infrastruktur inom energiförsörjning att skärpa sin förmåga att upptäcka och förhindra incidenter.

Agenttrappan

Säkerhetshotet mot Sverige är sedan flera år tillbaka förändrat. Främmande makt är berett att gå långt för att gynna såväl sina säkerhets- och försvarspolitiska mål som sina utrikes- och inrikespolitiska intressen. Ett sätt som används är traditionella värvandet av spioner. Läs mer om hur det kan gå till:

Personlig säkerhet

I handboken Personlig säkerhet ges exempel på förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder, både för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå men också för att försvåra underrättelseinhämtning eller påverkansförsök. Boken är framtagen för politiskt aktiva men ger nyttig vägledning även till andra utsatta yrkesgrupper

Senast ändrad

 25 oktober 2022

Säkerhetsskydd Kontraspionage

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor