Säpo

Tillgänglighet

Säkerhetspolisens målsättning är att webbplatsen ska vara användbar och tillgänglig för alla.

Webbplatsen är uppbyggd enligt de riktlinjer för tillgänglighet som angavs i dåvarande Vervas vägledning för 24-timmarswebben.

Ändra textstorlek

Du kan anpassa textstorleken på sidorna med hjälp av de funktioner som finns inbyggda i din webbläsare. I de flesta webbläsare ändrar du storleken genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet eller under Visa-menyn.

Du kan också ändra på standardinställningarna för webbplatsen genom att använda funktionen nedan. När du gör detta sparar webbplatsen en kaka på din dator för att komma ihåg dina inställningar.
Kakor

Typsnitt

Teckenstorlek

Textfärg

Radavstånd

Ordmellanrum


Bakgrundsfärg