Säpo

Tillgänglighetsredogörelse för Säkerhetspolisens webbplats

Säkerhetspolisen står bakom den här webbplatsen. Myndigheten vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur Säkerhetspolisens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Säkerhetspolisen är medveten om att webbplatsen inte är helt tillgänglig. Arbete med att öka tillgängligheten pågår och ambitionen är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem skyndsamt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Säkerhetspolisens webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Säkerhetspolisen via e-post.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Myndigheten strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att Säkerhetspolisen inte uppfyller lagens krav, meddela via e-post så att myndigheten får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Säkerhetspolisen hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i nuläget inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Arbete med att åtgärda detta pågår.

Hur vi testat webbplatsen

Arbetet med att tillgängliggöra webbplatsen pågår. När det arbetet är klart kommer myndigheten att genomföra en självskattning av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.