Säpo

Turvalisuuspuliisista

Turvalisuuspuliisi on Puliisivirasto joka suojaa Ruottin demukraattista systeemiä, kansalaisitten vaphautta ja oikeuksia ja kansalista turvaa. Sitä tehemä ehkäisemälä ja paljastamalla rikoksia joka koskee riikin turvaa, taistella vasthaan terrorismia ja suojata keskeistä valtionjohtoa.

Turvalisuuspuliisila on noin 1 200 työntekijöitä. Suuriin osa on sijotettu Stokholmhiin, mutta virastola on alueelisia kontturia Uumajassa, Örebrossa, Norrköpingissä, Göteborgissa ja Malmössä. Rapea puolet Turvalisuuspuliisin työntekijöistä on puliisia. Net on esimerkiks töissä henkivahtina, selvittelijänä ja spaanarina. Muita ammattiporukoita on kans eustettuna virastossa, muun muassa analyytikkeri, teknikkeri, kääntäjä, ekonoomi, jyristi, tulkki ja byrokraatti.

Toiminta mennee pääasiassa jakkaa viitheen alhoin

  • Vastavakoilu (kontraspionage) merkittee ette ehkäistä ja paljastaa vakoilua ja muuta luvatonta ilmotustoimintaa. Tämä saattaa suuntautua Ruottia vasthaan ja Ruottin intressiä ulkomaila sekä ulkomaan intressiä maassa ja pakolaisia kohti
  • Vastaterrorismi (kontraterrorism) merkittee ette ehkäistä ja paljastaa terrorismiä joka kohtistuu Ruottia eli ulkomaan intressiä maassa, terroristitoiminthaan muissa maissa, kansanvälisen terrroristiverkoston haaraintumhiin Ruottissa sekä tuki ja terroristitoiminan finansieerinkiä.
  • Perustuslaintuki merkittee ette estää toimintaa joka kiusauksela, uhkauksela, väkivallala, pakola eli korypsjuunila pyrkii vaikuttamhaan demukraattisen valtiomuoton fynksjuunia. Turvalisuuspuliisin tehtävä on ette toimia vasthaan niitä voimia jokka yrittävät luvattomala tavala vaikuttaa puliittisheen päätöstoiminthaan, puliittisten päätöksitten totheuttamisheen ja vaphaan keskustelhuun
  • Turvasuoja Turvalisuuspuliisissa merkittee ette nostaa yhteiskunnan turvalisuustason. Suuret osat toiminasta on analyysit ja suositukset viranomaisile, joitten toiminta vaikuttaa riikin turvalisuuele, kuinka net saattavat nostaa heän turvalisuuen ja suojan. Rekisteröintikontrolli ja valvonta on muut konkreettiset tavat millä varmistaa ette suojaa tarvitteva toiminta on suojattu sopivala tavala
  • Henkilösuoja koskee valvonta- ja turvalisuustyötä keskeisele valtionjohole, kuninkhaalisele perheele, vierhaan maan lähetystön jäsenile sekä valtiovierailule ja sellaisile tapahtumile

Turvalisuuspuliisi on kans töissä ei-levittämisen alala, mikä merkittee ette estää joukkotuhoasheitten levitystä, hankkimista ja tuotantoa. Työ vaatii ensi käessä ette estää tietoja, tuotheita, ainheita eli mikruorkanismia viethään Ruottista eli maan kautta sellaisile aktöörile joila on aikomuksia hankkia eli kehittää joukkotuhoasheita eli sen kantajia. Työtä tehhään läheisessä yheistyössä muitten viranomaisitten kans.

Kontaktaa meitä:
Telefuuni: 010-568 70 00 (miehitetty koko vuorokauen)
Faksi: 010-568 70 10
E-posti: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
Postiosote: Box 12312, 102 28 Stockholm
Käyntiosote: Bolstomtavägen 2, Solna