Säpo

O Službi državne bezbjednosti

Služba državne bezbjednosti je Policijski organ, čija je dužnost da štiti demokratski sistem Švedske, slobode i prava njenih građana i državnu bezbjednost. Ovo postižemo suzbijanjem i razotkrivanjem krivičnih djela protiv državne bezbjednosti, borbom protiv terorizma i zaštitom najvišeg državnog rukovodstva.

Služba državne bezbjednosti ima oko 1200 djelatnika. Većina se nalazi u Stockholmu, ali Služba ima i regionalne urede u gradovima Umeå, Uppsala, Örebro, Norrköping, Göteborg i Malmö. Nešto više od polovine djelatnika Službe državne bezbjednosti su policajci. Oni rade, na primjer, kao tjelesni čuvari, isljednici i izvidjači. U Službi su zastupljene i neke druge profesionalne kategorije, pored ostalih i analitičari, tehničari, prevodioci, ekonomisti, pravnici, tumači i administrativni radnici.

Djelatnost se može, uglavnom, podijeliti na pet područja:  

  • Kontrašpijunaža ima zadatak da suzbija i razotkriva špijunažu i druge vidove nedozvoljene obavještajne djelatnosti. Ova može biti usmjerena protiv Švedske i švedskih interesa u inozemstvu kao i protiv stranih interesa u zemlji i izbjeglica.
  • Kontraterorizam ima zadatak da suzbija i razotkriva terorizam usmjeren protiv Švedske ili stranih interesa u zemlji, terorističke akte u drugim državama, pojavu filijala međunarodnih terorističkih mreža u Švedskoj te podršku terorističkoj djelatnosti i njeno finansiranje.
  • Zaštita ustavnog poretka ima zadatak da suzbija djelatnost koja maltretiranjem, prijetnjom, nasiljem i prinudom nastoji uticati na funkcionisanje demokratskog državnog uređenja. Zadatak je Službe državne bezbjednosti da se bori protiv onih snaga koje pokušavaju izvršiti nezakonit uticaj na političko odlučivanje, izvršenje političkih odluka i slobodu riječi.
  • Sigurnosna zaštita u Službi državne nezbjednosti ima zadatak da podiže bezbjednosni nivo u društvu. Analize i preporuke organima vlasti čija je djelatnost fokusirana na državnu bezbjednost, kako mogu pojačati svoju bezbjednost i zaštitu, su značajni segmenti naše djelatnosti. Kontrola evidencija i nadzor je jedan drugi konkretan način da se osigura da je zaštićena djelatnost zaista i zaštićena na zadovoljavajući način.
  • Osobna zaštita podrazumijeva rad na zaštiti i osiguranju najvišeg državnog rukovodstva, kraljevske obitelji, članova diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, kao i prilikom državničkih posjeta te u sličnim prilikama. 

Služba državne bezbjednosti radi također i na neširenju, tj. suzbijanju širenja, nabavke i proizvodnje oružja za masovno uništenje. Ove aktivnosti se, prvenstveno, sastoje u tome da se onemogući da se znanje, proizvodi, materije ili mikroorganizmi izvoze iz Švedske ili tranzitiraju preko njenog teritorija, i tako dođu u ruke akterima čija je namjera da nabavljaju ili dalje unapređuju oružje za masovno uništenje ili njegove nosioce. Ove aktivnosti se odvijaju u bliskoj saradnji s drugim organima vlasti.

Podaci za kontakt:
Telefon: 010-568 70 00 (dežurstvo 24 sata)
Faks: 010-568 70 10
E-pošta: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
Poštanska adresa: Box 12312, 102 28 Stockholm
Posjete: Bolstomtavägen 2, Solna