Säpo

Tietoa Turvallisuuspoliisista

Turvallisuuspoliisi (Säkerhetspolisen) on poliisiviranomainen, joka suojelee Ruotsin demokraattista järjestelmää, kansalaisten vapautta ja oikeuksia sekä huolehtii kansallisesta turvallisuudesta. Teemme sen ehkäisemällä ja paljastamalla rikoksia, jotka kohdistuvat maan turvallisuuteen, torjumalla terrorismia ja suojelemalla keskeistä valtionjohtoa.

Turvallisuuspoliisissa on noin 1200 työntekijää. Useimmat toimivat Tukholmassa, mutta viranomaisella on myös paikallisia toimistoja Uumajassa, Uppsalassa, Örebrossa, Norrköpingissä, Göteborgissa ja Malmössä. Runsaat puolet Turvallisuuspoliisin henkilöstöstä on poliiseja. Nämä työskentelevät esimerkiksi henkivartijoina, tutkijoina ja etsivinä. Turvallisuuspolisissa on useita muitakin ammattiryhmiä edustettuina , mm. analyytikkoja, teknikoita, kääntäjiä, ekonomeja, juristeja, tulkkeja ja hallinnon henkilöitä.

Toiminta voidaan pääasiassa jakaa viiteen alueeseen:

  • Vastavakoilu tarkoittaa vakoilun ja muun luvattoman tiedustelutoiminnan ehkäisemistä ja paljastamista. Toiminta voi kohdistua Ruotsiin ja ruotsalaisiin intresseihin ulkomailla sekä ulkomaisiin intresseihin maassa sekä pakolaisiin.
  • Vastaterrorismi tarkoittaa, että Turvallisuuspoliisi ennaltaehkäisee ja paljastaa Ruotsiin tai ulkomaisiin intresseihin Ruotsissa kohdistuvaa terrorismia, muissa maissa tapahtuvia terroristitekoja, kansainvälisten terroristiverkostojen haaroja Ruotsissa sekä terroristitoiminnan tukea ja rahoitusta.
  • Perustuslain turvaaminen tarkoittaa sellaisen toiminnan ehkäsemistä, joka ahdistelun, uhkaamisen, väkivallan, pakon tai korruption keinoin yrittää vaikuttaa demokraattisen valtiomuodon toimintoihin. Turvallisuuspoliisin tehtävänä on ehkäistä niitä voimia, jotka yrittävät harjoittaa luvatonta vaikuttamista poliittiseen päätöksenteköön, poliittisten päätösten täytäntöönpanoon ja vapaaseen keskusteluun.
  • Turvallisuuden suoja tarkoittaa Turvallisuuspoliisissa yhteiskunnan turvallisuustason nostamista. Toiminnasta suuri osa muodostuu maan turvallisuuteen vaikuttavien viranomaisten analyyseistä ja suosituksista siitä miten ne voivat nostaa turvallisuuttaan. Rekisteritarkastukset ja valvonta ovat muita konkreettisia tapoja varmistaa, että suojelua tarvitseva toiminta on turvattu sopivalla tavalla.
  • Henkilöturvallisuuteen kuuluu keskeisen valtionjohdon, kuninkaallisen perheen, ulkomaisten suurlähetystöjen jäsenten sekä valtiovierailujen ja samankaltaisten tapahtumien vartiointi- ja turvallisuustyö.

Turvallisuuspoliisi työskentelee myös estääkseen aseiden leviämisen, mikä tarkoittaa joukkotuhoaseiden leviämisen, hankinnan ja tuotannon estämistä. Työ koostuu lähinnä sen ehkäisemisestä, että tietoja, tuotteita, aineita tai mikro-organismeja viedään pois Ruotsista tai Ruotsin kautta toimijoille, joilla on tarkoitus hankkia tai kehittää edelleen joukkotuhoaseita tai niiden kantajia. Työ tehdään läheisessä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Ota yhteyttä meihin

Puhelin: 010-568 70 00 (päivystys vuorokauden ympäri)
Fax: 010-568 70 10
Sähköposti: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
Postiosoite: Box 12312, 102 28 Stockholm
Käyntiosoite: Bolstomtavägen 2, Solna