Säpo

Aktuellt-arkiv

Äldre nyheter från Säkerhetspolisen, sorterade på årtal.

Nyheter 2021

 • Lägesbild av organiserad brottslighet

  2021-10-20
  Den organiserade brottsligheten rör sig ofta i en gråzon mellan illegal och legal verksamhet. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet för 2021.
  Läs mer
 • Nationellt och internationellt samarbete för tryggt Malmöforum

  2021-10-08
  Den 13 oktober äger det internationella forumet för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism, Remember ReAct, rum i Malmö. Säkerhetspolisen bedriver ett intensivt arbete för att göra hotbildsbedömningar och vidta de skyddsåtgärder som behövs för att Malmöforumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.
  Läs mer
 • En säkerhetstjänst måste kunna hitta det okända hotet

  2021-10-01
  För att möta den säkerhetshotande verksamhet som pågår från såväl andra länder som våldsbejakande extremister krävs både förändrad lagstiftning och att fler prioriterar Sveriges säkerhet. Det konstaterar säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Den 1 oktober tillträdde hon som ny chef för Säkerhetspolisen.
  Läs mer
 • Magnus Krumlinde ny biträdande säkerhetspolischef

  2021-09-30
  Magnus Krumlinde, i dag säkerhetschef vid Säkerhetspolisen, blir ny biträdande säkerhetspolischef. Det beslutade regeringen torsdag den 30 september.
  Läs mer
 • Person häktad misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

  2021-09-23
  En person häktades den 23 september av Stockholms tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
  Läs mer
 • Person anhållen misstänkt för spioneri

  2021-09-21
  En person har gripits och anhållits skäligen misstänkt för spioneri.
  Läs mer
 • Fängelse för spioneri 

  2021-09-15
  Den man som åtalats för spioneri döms av Göteborgs tingsrätt till tre års fängelse. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer
 • Händelser i omvärlden påverkar säkerhetshotet mot Sverige

  2021-09-10
  Terrorism och våldsbejakande extremism är globala företeelser där händelser i omvärlden kan få långtgående konsekvenser för svensk säkerhet, på både kort och lång sikt. Terrordåden den 11 september 2001, attentaten på Utöya i Norge och Christhurch på Nya Zeeland är tydliga exempel. En händelse i närtid är den senaste utvecklingen i Afghanistan, ett skeende som Säkerhetspolisen följer noga.
  Läs mer
 • Chef utsedd för Nationellt cybersäkerhetscenter

  2021-09-07
  På regeringens uppdrag organiseras ett nationellt cybersäkerhetscenter, där ett antal myndigheter fördjupar sin samverkan inom cybersäkerhet. Säkerhetspolisen är en av de myndigheter som deltar i samverkan. Nytillträdd chef för centret är Therese Naess som har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot mot samhället.
  Läs mer
 • Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

  2021-09-01
  En man har den 1 september av Örebro tingsrätt dömts för grov obehörig befattning med hemlig uppgift till två års fängelse. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer
 • Charlotte von Essen ny chef för Säkerhetspolisen

  2021-08-26
  Regeringen har utsett Charlotte von Essen till ny säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen. Hon tillträder den 1 oktober.
  Läs mer
 • Spionaget påverkar Sveriges säkerhet

  2021-08-26
  Torsdag den 26 augusti inleds rättegången i Göteborgs tingsrätt mot en man som står åtalad misstänkt för spioneri alternativt olovlig underrättelseverksamhet. Under de senaste åren har underrättelsehotet mot Sverige intensifierats.
  Läs mer
 • Säkerhetspolisen flaggade på halv stång

  2021-07-01
  Läs mer
 • Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

  2021-06-28
  En man har den 28 juni av Kristianstads tingsrätt dömts för grov obehörig befattning med hemlig uppgift till sex månaders fängelse. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer
 • Inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter pågår

  2021-06-17
  Cybersäkerhetscentret är en del i att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Inom kort väntas de första tjänsterna i centret tillsättas. Uppbyggnaden sker successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023.
  Läs mer
 • Öka möjligheterna att ta del av och hantera information

  2021-06-15
  Främmande makt och de våldsbejakande extremistmiljöerna använder sig av nya tekniska möjligheter för att bedriva säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. För att lyckas med arbetet att skydda Sverige och vår demokrati behöver Säkerhetspolisen få tillgång till och bättre kunna hantera större informationsmängder än vad som sker idag. Det skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel.
  Läs mer
 • Redovisning av hemliga tvångsmedel 2020

  2021-05-31
  Under 2020 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen.
  Läs mer
 • Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

  2021-04-21
  En man dömdes 21 april av Västmanlands tingsrätt till fängelse i åtta månader för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
  Läs mer
 • Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism

  2021-04-21
  Den 21 april publicerade Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en nationell riskbedömning. Säkerhetspolisen har bidragit med kunskap om finansiering av terrorism.
  Läs mer
 • Sverige bäst i internationell cyberförsvarsövning

  2021-04-16
  Ett svenskt lag med flera deltagare från Säkerhetspolisen blev bästa nation i cyberförsvarsövningen Locked Shields 2021. Över 2 000 personer från ett 30-tal länder deltog i övningen.
  Läs mer
 • Cybersäkerhet i pandemitider

  2021-04-16
  Den pågående pandemin har medfört nya utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Detta konstaterar Säkerhetspolisen tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi .
  Läs mer
 • Upprepade dataintrång del av en större påverkanskampanj

  2021-04-13
  Säkerhetspolisen har bedrivit en förundersökning om misstänkt grovt dataintrång från rysk underrättelsetjänst. Den 13 april fattade åklagaren beslut om att lägga ned förundersökningen eftersom förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige saknas.
  Läs mer
 • Häktning för stämpling till terroristbrott

  2021-04-05
  Två personer häktades måndag den 5 april vid jourdomstolen i Stockholm på sannolika skäl misstänkta för stämpling till terroristbrott.
  Läs mer
 • Dom i mål om försök till mord

  2021-04-01
  Två personer döms vid Hovrätten för Nedre Norrland till 12 års fängelse för mordförsök respektive 1 år och 6 månaders fängelse för medhjälp till grov misshandel.
  Läs mer
 • Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

  2021-03-30
  Den 30 mars presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2020.
  Läs mer
 • Bedömning av terrorhotet för 2021

  2021-03-29
  Islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2021.
  Läs mer
 • Misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

  2021-03-26
  Den person som greps tisdag 23 mars misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen.
  Läs mer
 • Ökade säkerhetshot mot Sverige

  2021-03-18
  Säkerhetshoten mot Sverige har ökat och bedöms fortsätta öka de närmaste åren. Hotet kommer från både främmande makt och våldsbejakande extremism. Angriparna har fått en ökad förmåga som stöds av både digitalisering och polarisering i samhället. Den pågående pandemin och brister i säkerhetsarbetet bidrar till att förstärka sårbarheterna. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2020.
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Säkerhetspolisen presenterar årsbok 2020

  2021-03-10
  Torsdag den 18 mars presenterar Säkerhetspolisen årsboken Säkerhetspolisen 2020 samt en nulägesbild av hoten mot Sverige.
  Läs mer
 • Åtal för att ha spridit uppgifter om militära anläggningar

  2021-02-23
  En man har åtalats vid Kristianstads tingsrätt den 23 februari för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer
 • Åtal för spionage

  2021-02-22
  En man har åtalats vid Göteborgs tingsrätt för spionage. Mannen misstänks ha värvats som agent av en rysk underrättelseofficer som han under flera år lämnat över uppgifter till. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer
 • Åtal för att ha spridit uppgifter om försvarsanläggningar

  2021-02-05
  En man åtalades vid Örebro tingsrätt den 5 februari för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer
 • Två personer döms för mordbrand

  2021-01-28
  Två personer som stått åtalade för mordbrand döms till villkorlig dom, varav en av dem även till dagsböter.
  Läs mer
 • Främmande makt utnyttjar brister i svenskt säkerhetsskydd

  2021-01-11
  Främmande makt använder allt oftare cyberspionage för att inhämta information och bedriva säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att metoden kommer att bli allt viktigare framöver. Samtidigt finns brister i säkerhetsskyddet.
  Läs mer
 • Fängelse för mordförsök

  2021-01-11
  Två personer döms vid Gävle tingsrätt till tio års fängelse för mordförsök respektive åtta års fängelse medhjälp till mordförsök. Båda döms också till utvisning.

  Läs mer

Nyheter 2020

 • Beslut om inrättande av nationellt center för cybersäkerhet

  2020-12-10
  Den 10 december fattade regeringen beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet. Säkerhetspolisen ser positivt på beslutet. Arbetet som nu inleds kommer att göra Sverige säkrare och mer robust på cybersäkerhetsområdet. Detta skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel tillsammans med chefer från övriga tre inrättande myndigheter.
  Läs mer

 • Två personer åtalas för mordbrand

  2020-12-03
  Två personer åtalades den 3 december misstänkta för mordbrand på en minkfarm i sydöstra Sverige. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer

 • Hovrätten skärpte dom

  2020-11-23
  Hovrätten för Skåne och Blekinge skärper domen mot den man som tidigare dömts till fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
  Läs mer

 • Åtal för att ha spridit information om skyddsobjekt

  2020-11-06
  En man åtalades den 6 november för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen misstänks ha spridit uppgifter om hemliga försvarsanläggningar.
  Läs mer

 • Åtal för mordförsök

  2020-10-29
  Två personer åtalades den 29 oktober vid Gävle tingsrätt för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
  Läs mer

 • Säkert 5G viktigt för Sverige

  2020-10-20
  Främmande makts underrättelseverksamhet har intensifierats de senaste åren. Ett flertal länder bedriver i dag spioneri och säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige i sådan omfattning att det skadar Sveriges säkerhet. De tillståndsvillkor som Post- och telestyrelsen nu beslutat om inför auktionen om frekvenser för framtidens 5G-nät, ligger i linje med de åtgärder som Säkerhetspolisen ser behöver vidtas för att 5G ska byggas på ett säkert sätt.
  Läs mer

 • Cyberspionaget påverkar Sveriges säkerhet

  2020-10-12
  Varje dag, året om pågår angrepp och spioneri mot Sverige från andra länder för att stjäla information. Säkerhetspolisen uppskattar att den information och kunskap, som olovligen inhämtas varje år, kan värderas till miljardbelopp. Cyberspionage är ett viktigt verktyg för att stjäla information.
  Läs mer

 • Säkerhetspolisen medverkar i nationellt bombdatacenter

  2020-10-06
  Minska användningen av explosiva varor som vapen i allvarlig brottslighet, skydda medarbetare, samt utveckla metoder för att röja laddningar. Det är det övergripande målet för ett nytt nationellt bombdatacenter.
  Läs mer

 • Ny operativ chef på Säkerhetspolisen

  2020-10-01
  Den 1 oktober tillträder Anna Sjöberg som ny operativ chef på Säkerhetspolisen och chef för säkerhetsunderrättelseavdelningen.
  Läs mer

 • Finansiering klar för nationellt cybersäkerhetscenter

  2020-09-21
  I den budgetproposition regeringen överlämnade till riksdagen den 21 september 2020 anslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter.
  Läs mer

 • Säkerhetspolisens operativa chef blir ny chef för Noa

  2020-08-13
  Regeringen utnämnde på torsdagen Säkerhetspolisens operativa chef Johan Olsson till ny chef för nationella operativa avdelningen, Noa, vid Polismyndigheten. Johan Olsson utnämns också till ställföreträdande rikspolischef.
  Läs mer

 • Hovrätten fastställde dom

  2020-06-23
  Den 22 juni fastställde Hovrätten för västra Sverige domen mot den man som tidigare dömts till fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet.
  Läs mer

 • Häktad misstänkt för medhjälp till försök till mord

  2020-06-11
  En person har häktats vid Gävle tingsrätt misstänkt för medhjälp till försök till mord. Sedan tidigare är två personer häktade i samma ärende.

  Läs mer

 • Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot

  2020-06-03
  Säkerhetspolisen har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder. Det är en del i ett långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.
  Läs mer

 • Redovisning av hemliga tvångsmedel 2019

  2020-06-03
  Under 2019 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen.
  Läs mer

 • Extremister bakom skolverksamhet i Sverige

  2020-05-27
  Ett flertal individer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige. Skolverksamheten berör hundratals barn och kan bidra till tillväxten i extremistmiljöerna. Säkerhetspolisen välkomnar de förslag på lagändringar som hindrar extremister från att bedriva skolverksamhet.
  Läs mer

 • Fängelse för att ha samlat in information om militära anläggningar

  2020-05-07
  En man dömdes 7 maj av Helsingborgs tingsrätt till fängelse i 8 månader för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
  Läs mer

 • Sårbarheter i samhället ökar till följd av corona

  2020-04-28
  Den pågående coronapandemin gör att Sverige befinner sig i en situation där samhället utsätts för prövningar. Situationen skapar nya sårbarheter i säkerhetskänsliga verksamheter och förstärker de sårbarheter som redan finns, något som kan komma att utnyttjas av främmande makt.
  Läs mer

 • Delvägledning om avlyssningsskyddade utrymmen

  2020-04-27
  Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen ut en delvägledning inom fysisk säkerhet. Delvägledningen handlar om avlyssningsskyddade utrymmen och riktar sig till myndigheter och företag som ska dimensonera säkerhetsskyddet mot avlyssning av samtal.
  Läs mer

 • Häktning för stämpling till allmänfarlig ödeläggelse och mordbrand

  2020-04-24
  En person häktades den 24 april vid Nacka tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för stämpling till allmänfarlig ödeläggelse och mordbrand.
  Läs mer

 • Säkerhetspolisens arbete med samråd rörande 5G

  2020-04-17
  Under 2020 kommer utbyggnaden och utvecklingen av 5G att påbörjas. Alla sektorer i samhället från myndigheter och verksamheter till sjukvård och industrier, samt media och privatpersoner, kommer att vara uppkopplade då fler och fler säkerhetskänsliga verksamheter är beroende av informationssystem och digital infrastruktur.
  Läs mer

 • Bedömning av terrorhotet för 2020

  2020-04-08
  Islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2020.
  Läs mer

 • Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

  2020-04-01
  Den 31 mars presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2019.
  Läs mer

 • Demokratin hotas från flera håll

  2020-03-26
  Främmande makts säkerhetshotande verksamhet omfattar fler områden än tidigare. Angreppen har intensifierats i takt med att globalisering och digitalisering gjort samhället mer sårbart. Samtidigt får den våldsbejakande högerextremismen större spridning och attraherar fler. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2019.
  Läs mer

 • Inget event den 2 april

  2020-03-24
  Mot bakgrund av situationen med coronaviruset kommer det event som tidigare annonserats inte att genomföras den 2 april.
  Läs mer

 • Pressinbjudan: Säkerhetspolisen presenterar årsbok 2019

  2020-03-23
  Torsdag den 26 mars presenterar Säkerhetspolisen årsboken Säkerhetspolisen 2019 samt en nulägesbild av hoten mot Sverige.
  Läs mer

 • Skydda Sverige från insidan

  2020-03-10
  Är du intresserad av hur det är att arbeta med it och teknik hos Säkerhetspolisen? Anmäl dig till vårt event den 2 april.
  Läs mer

 • 2020 års handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet

  2020-03-04
  Den 2 mars lämnade myndigheterna i SAMFI-gruppen 2020 års redovisning av den samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplanen till Regeringskansliet.
  Läs mer

 • Åtal för att ha tagit del av utbildning avseende terroristbrott

  2020-02-20
  En person åtalades den 20 februari vid Västmanlands tingsrätt för att för egen del tagit del av utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

  Läs mer

 • Datalagring för meddelandetjänster och appar måste införas

  2020-01-22
  Ett nytt EU-direktiv ger medlemsstaterna möjlighet att låta brottsbekämpande myndigheter få tillgång till information från meddelandetjänster i appar och sociala medier. Men enligt ett förslag som bereds i Regeringskansliet avstår Sverige tills vidare från den möjligheten. Detta får allvarliga konsekvenser för brottsbekämpningen, skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel.
  Läs mer

 • Åtal för att ha samlat in information om militära anläggningar

  2020-01-20
  En man åtalades den 20 januari vid Helsingborgs tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet.
  Läs mer

 • Man dömd för att ha inhämtat och spridit information om skyddsobjekt

  2020-01-15
  En man dömdes av Göteborgs tingsrätt den 15 januari till ett års fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
  Läs mer

 • Underrättelsehotet påverkar totalförsvaret

  2020-01-12
  Underrättelsehotet mot Sverige innebär ett fördjupat säkerhetshot. Ett fungerande totalförsvar kräver att samhället ser till helheten och minskar våra sårbarheter för att möta de aktiviteter och angrepp från främmande makt som ständigt pågår.
  Läs mer

Nyheter 2019

 • Fängelse för flyktingspionage

  2019-12-20 En man dömdes den 20 december till fängelse i 2,5 år för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, flyktingspionage. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Läs mer

 • Fördjupad samverkan för ökad cybersäkerhet

  2019-12-16 För att stärka de nationella förmågorna på cybersäkerhetsområdet ska samarbetet fördjupas och konkretiseras ytterligare. Det skriver Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i ett gemensamt förslag som i dag överlämnats till regeringen. Läs mer

 • Åtal för brott mot Sveriges säkerhet

  2019-12-09 En person åtalades den 9 december misstänkt för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Den åtalade personen misstänks för att olovligen ha varit i kontakt med individer som företräder den kinesiska statens intressen. Läs mer

 • Examensarbete vid Säkerhetspolisen

  2019-11-21 Vårterminen 2020 erbjuder Säkerhetspolisen två examensarbeten. Vi söker civilingenjörs- eller högskolestudenter med intresse för it-säkerhet eller dataanalys. Ansökningstiden pågår fram till den 6 december. Läs mer

 • Offentliga medel används för att stödja våldsbejakande extremism

  2019-11-11 Säkerhetspolisen ser att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer mottar offentliga medel genom statliga eller kommunala bidrag. Det handlar om miljontals kronor som på sikt kan bidra till radikalisering och därmed tillväxt i extremistmiljöerna i Sverige. Läs mer

 • Man åtalad misstänkt för flyktingspionage

  2019-11-06 En man åtalades den 6 november misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, även kallat flyktingspionage. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Läs mer

 • Lägesbild av organiserad brottslighet 2019

  2019-10-18 Den 17 oktober presenterade Polismyndigheten den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet för 2019-2020. Läs mer

 • Åtal för olaga våldsskildring

  2019-09-11 En person åtalades vid Falu tingsrätt för olaga våldsskildring Läs mer

 • Utveckling av den våldsbejakande högerextremismen

  2019-08-22 Säkerhetspolisen ser en utveckling inom den våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller grova våldsbrott. Utvecklingen, där den våldsbejakande högerextrema ideologin riskerar att gå från något extremt till normalt, kan leda till att enskilda individer radikaliseras. Läs mer

 • En person häktad för stämpling till terroristbrott

  2019-08-16 En person häktades den 16 augusti på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen, som leds av åklagare. Läs mer

 • Åtal för att ha inhämtat och spridit information om skyddsobjekt

  2019-08-06 En man åtalades den 6 augusti vid Göteborgs tingsrätt för obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Läs mer

 • Hotet från extremistmiljöerna består av två delar

  2019-07-02 Det finns ett långsiktigt hot mot demokratin från såväl vit makt-miljön och den autonoma miljön som den våldsbejakande islamistiska miljön. Samtidigt hanterar Säkerhetspolisen också ett fortsatt attentatshot. För att minska hoten krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Läs mer

 • Främmande makt agerar i gråzon

  2019-07-01 Främmande makt agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt för att skaffa sig ett övertag som de kan använda mot Sverige. Angreppen sker mot alla sektorer i samhället. För att hantera hotet måste Sverige stärka sin motståndskraft. Läs mer

 • Säkerhetsskydd kräver kunskap om hotet

  2019-07-01 Allt fler myndigheter och företag bedriver säkerhetskänslig verksamhet, och riskerar därmed att bli utsatta för angrepp från främmande makt. För att stärka skyddet krävs en helhetssyn på säkerhetsskydd. Hotet kan även komma inifrån, i form av insiders. Läs mer

 • Skyddet av centrala statsledningen i fokus under Almedalsveckan

  2019-06-27 Almedalsveckan på Gotland är en av Sveriges största demokratiska mötesplatser. Det är också den största planerade insatsen under året för Säkerhetspolisen. Den 30 juni hålls en gemensam pressträff med Säkerhetspolisen och Polismyndigheten om arbetet under Almedalsveckan. Läs mer

 • Säkerhetspolisen i Almedalen 2019

  2019-06-26 Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt? Hur arbetar Säkerhetspolisen med kontraspionage och Sveriges säkerhet? På vilket sätt är extremistmiljöerna ett långsiktigt hot mot demokratin? Det är teman för några av Säkerhetspolisens seminarier under Almedalsveckan. Läs mer

 • Säkerhetspolisen vill utreda möjlighet att kriminalisera terrorpropaganda

  2019-06-25 Säkerhetspolisen vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheten att göra det straffbart att inneha och se på terrorpropaganda, som till exempel avrättningsfilmer och grova våldsskildringar. Det skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel. Läs mer

 • Vägledningar inom säkerhetsskydd

  2019-06-17 Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen nu ut ett antal vägledningar. De riktar sig till myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Läs mer

 • Fängelse för terrorfinansiering

  2019-06-12 Tre personer döms till fängelse av Svea hovrätt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Läs mer

 • Intensifierat arbete mot individer i extremistmiljöerna

  2019-06-11 Under våren har Säkerhetspolisen riktat ett flertal åtgärder mot individer som har tongivande roller i extremistmiljöerna. Säkerhetspolisen har bland annat ansökt om att ett antal individer som under längre tid och i stor utsträckning bidragit till radikalisering ska utvisas. Läs mer

 • Svenska myndigheter samverkar mot penningtvätt och terrorfinansiering

  2019-06-11 Säkerhetspolisen är en av flera myndigheter som ingår i en samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett av samverkansfunktionens uppdrag är att ta fram en nationell riskbedömning. Läs mer

 • Redovisning av hemliga tvångsmedel 2018

  2019-06-04 Under 2018 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen. Läs mer

 • Säkerhetspolisens arbete med EU–valet 2019

  2019-05-20 Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system. Där ingår att vara en del i arbetet med att skydda rösträkning och valsystem, men även förtroendet för val. Säkerhetspolisens arbete med den svenska delen av EU-valet 2019 involverar flera områden. Läs mer

 • Åtgärder för minskad tillväxt i extremistmiljöerna

  2019-05-02 Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år och att stoppa den är avgörande för att på sikt minska terrorhotet i Sverige och skydda vår demokrati. Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige. Läs mer

 • Säkerhetspolisens arbete med extremism och återvändare

  2019-04-24 Säkerhetspolisen arbetar med att bekämpa terrorism och minska hotet från våldsbejakande extremister. I uppdraget ingår bland annat att förhindra attentat och minska tillväxten i extremistmiljöerna. Informationsdelning till och från andra myndigheter är en viktig del i arbetet. Läs mer

 • Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

  2019-04-10 Den 9 april presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organsierad brottslighet under 2018. Läs mer

 • Hovrätten fastställer fängelsedom för flyktingspionage

  2019-04-02 Den man som åtalats misstänkt för att ha bedrivit flyktingspionage mot personer i den tibetanska miljön i Sverige döms av Svea hovrätt till fängelse i ett år och åtta månader. Läs mer

 • Ny säkerhetsskyddslag påverkar fler

  2019-04-01 Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller från den 1 april, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I lagen förtydligas bland annat att den inte enbart gäller myndigheter utan också företag. Läs mer

 • Bedömning av terrorhotet för 2019

  2019-03-22 Islamistiskt motiverad terrorism utgör fortsättningsvis det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2019. Läs mer

 • Bredare hotbild präglade 2018

  2019-03-14 Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Det ökar i sin tur behovet av att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället – ett arbete där det fortfarande finns brister. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2018, som publiceras den 14 mars. Läs mer

 • Underrättelsehotet mot Sverige är ett säkerhetshot

  2019-03-14 Hotet från främmande makts säkerhets- och underrättelsetjänster har breddats och antagit nya former. Inom ramen för en gråzon vill andra stater påverka Sverige för att nå sina säkerhetspolitiska mål. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2018. Läs mer

 • Långsiktigt hot mot demokratin

  2019-03-14 Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortsatt det största hotet utifrån ett attentatsperspektiv. Men hotet mot demokratin består av mer än terrorattentat. Det finns ett mer långsiktigt hot från vit makt-miljön och den autonoma miljön. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2018. Läs mer

 • Ökat behov av säkerhetsskydd

  2019-03-14 Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på många år. Samtidigt har skyddet av det mest skyddsvärda, trots vissa förbättringar, fortsatta brister. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken 2018. Läs mer

 • Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

  2019-03-08 Den 1 april börjar den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Inför det har Säkerhetspolisen gett ut nya föreskrifter om säkerhetsskydd med mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen. Läs mer

 • Fängelse för förberedelse till terroristbrott

  2019-03-08 En person döms av Solna tingsrätt till sju års fängelse för förberedelse till terroristbrott och brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Ytterligare tre personer döms för terrorfinansiering. Läs mer

 • Pressinbjudan: Säkerhetspolisen presenterar årsbok 2018

  2019-03-06 Hur ser underrättelsehotet ut mot Sverige? Hur har extremistmiljöerna utvecklats och deras verksamhet förändrats? Den 14 mars presenteras Säkerhetspolisens årsbok. Året som gått summeras och medarbetare från myndighetens alla verksamhetsområden finns på plats. Läs mer

 • Nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet

  2019-03-05 En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i SAMFI-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området.
  Läs mer

 • Myndighetschefer i möte om häktessituationen

  2019-03-01 Sju myndigheter träffades den 1 mars för att diskutera det ansträngda läget på Sveriges häkten. Läs mer

 • Person häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet

  2019-03-01 En person häktades den 1 mars på sannolika skäl misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  Läs mer

 • Person häktad misstänkt för flyktingspionage

  2019-03-01 En person häktades den 1 mars på sannolika skäl misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  Läs mer

 • Person gripen för flyktingspionage

  2019-02-28 Säkerhetspolisen grep den 27 februari en person misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  Läs mer

 • En person misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

  2019-02-27 En person har anhållits misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen som leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Läs mer

 • Hovrätten skärper dom om grovt olaga hot och försök till mord

  2019-02-11 Den man som åtalats för flera fall av grovt olaga hot och försök till mord döms till åtta års fängelse och skadestånd av Svea hovrätt. Läs mer

 • Omfattande arbete krävs för att minska gapet mellan hot och skydd

  2019-01-15 Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på flera år. Ett omfattande arbete behöver nu göras i skyddsvärda verksamheter för att minska sårbarheterna. Läs mer

Nyheter 2018

Nyheter 2017

Nyheter 2016

Nyheter 2015