Säpo

Nu finns Säkerhetspolisen på Twitter

2015-01-02

Den 2 januari sjösattes Säkerhetspolisens officiella Twitter-konto: @SAPOsverige. Där kan du följa myndigheten och få uppdateringar och information om verksamheten.

Från och med den 2 januari 2015 kommer alla som är intresserade kunna följa myndighetens arbete även på Twitter.

Tillsammans med sakerhetspolisen.se blir Twitter en viktig kanal för den som vill få fördjupad information om Säkerhetspolisens uppdrag och arbetssätt. Kontot är bemannat vardagar mellan 09:00 och 17:00, och administreras av Säkerhetspolisens kommunikationsenhet. Tweets signerade av enskilda medarbetare kommer att dyka upp emellanåt, till exempel från Säkerhetspolisens chefsanalytiker och säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Beslutet att ta steget ut i sociala medier är ett led i en bredare ambition att vara mer öppna och tillgängliga som myndighet. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Säkerhetspolisen och att få relevant information om verksamheten. Twitter är en kanal som lämpar sig väl för den typen av interaktion.

Twitter-kontot blir en viktig kommunikationskanal framgent, men vid akuta operativa händelser bör media fortsatt kontakta myndigheten via kommunikationsenhetens presstelefon och pressmail.

Vi hänvisar tips och enskilda ärenden till sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se, telefon 010-568 70 00 eller till krypterat tipsformulär på www.sakerhetspolisen.se