Säpo

Ny myndighet – nytt heraldiskt vapen

2015-01-02

Den 1 januari 2015 blev Säkerhetspolisen en egen myndighet och i samband med det byttes även det heraldiska vapnet.

Det heraldiska vapnet togs fram av statsheraldikern under 2014 och innehåller betydelsebärande symboler som här förklaras mer ingående

Eklöven signalerar styrka, beständighet och uthållighet. Eklöv eller lagerblad brukar användas i akademiska sammanhang.

Vapnets sköld. Den sköld som avslutas med en spets kallas fransk. Den med rundad botten kallas spansk, men är inte betydelsebärande. Statsheraldikern använder sig av bägge till vapen för myndigheter och kommuner.

Fasces på latin, spöknippen på svenska, användes redan under antiken som symbol för ordningsmakten och redan år 1719 finns de med i ett emblem för justitiekanslern i Sverige. De ingick i stockholmspolisens vapen från 1850-talet och i hela polisens mössmärke från 1926 till 1954. Efter att Mussolini använt dem som symbol för fascismen lades de bakom själva skölden i det nya vapen som togs fram 1954 och som är det som används av oss och övrig polis idag.

Facklan är av tradition för upplysning, underrättelse och kunskap och används bland annat av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Detaljerna i kronan. Högst upp på den valda kronan finns en glob med ett kors, som sedan medeltiden är en symbol för kungamakten. I svensk tradition kallar vi den för riksäpplet, som är en av riksregalierna.