Säpo

Ökad intensitet efter attentat i Europa

2015-01-16

Säkerhetspolisen lägger stort fokus på att bedöma vilka personer som kan ha både avsikt och förmåga att begå terrorattentat i Sverige. Det arbetet har nu intensifierats.

– Det stämningsläge som nu uppstått, när det hänt flera saker på kort tid, ökar naturligtvis vikten av ett bra underrättelseläge. Därför lägger vi nu stor vikt vid att få in information och vidta åtgärder. Än så länge finns det dock ingenting som tyder på en koppling till Sverige, säger Anders Kassman, operativ chef vid Säkerhetspolisen.

Efter den senaste tidens avvärjda och genomförda terrorattentat i Frankrike och Belgien har Säkerhetspolisen intensifierat arbetet med att försöka hitta de personer som har både avsikt och förmåga att begå terrordåd i Sverige eller mot svenska intressen utomlands. Detta görs bland annat genom ett nära samarbete med Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

Totalt sett ryms situationen fortfarande inom ramen för den svenska terrorhotnivån, som sedan 2010 är förhöjd. Anders Kassman igen:

– De hot och de uppgifter som nu cirkulerar, till exempel om så kallade sovande celler runt om i Europa, är inte ny information för oss, utan sådant som vi ständigt arbetar med att värdera och bedöma.

Här kan du läsa mer om Säkerhetspolisens arbete mot terrorism.

Här kan du läsa mer om Nationellt centrum för terrorhotbedömning, och deras terrorhotnivå för Sverige.