Säpo

Hög aktivitet efter attentat i Danmark

2015-02-16 Säkerhetspolisen har vidtagit en rad åtgärder efter händelserna i Köpenhamn. Mycket av vårt arbete riktas just nu mot att identifiera kopplingar till Sverige.

Det är ännu för tidigt att slå fast hur händelserna i Köpenhamn påverkar säkerhetsläget i Sverige. Mycket av arbetet har hittills fokuserats på att identifiera kopplingar till Sverige. Vi följer den danska polisens utredningsarbete och vår personal var tidigt på plats i Köpenhamn. Vi har även ett nära och regelbundet informationsutbyte med de nordiska säkerhetstjänsterna, samt med polisen i Sverige, och då särskilt den Nationella operativa avdelningen, NOA.

Direkt efter det första attentatet vidtog vi en rad åtgärder. Vi inhämtar och analyserar till exempel löpande information och underrättelser, för att bedöma om risken ökat för att någonting liknande inträffar i Sverige.

Under söndagen lämnade vi en hotbildsbedömning till den svenska polisen. Det är de som i sin tur bedömer vilka åtgärder som ska sättas in på gator och torg.

Vårt fortsatta arbete har ett brett perspektiv. Vi behöver fortfarande få in fler detaljer för att avgöra om dåden i Köpenhamn påverkar den svenska terrorhotnivån, men klart är att den redan nu ligger på en förhöjd nivå. Det hotet kan komma från flera olika håll. Det kan handla om personer som återvänt från Syrien med både avsikt och förmåga att begå terrorattentat, eller om personer som planerat i ensamhet och på det sättet undkommit säkerhetstjänstens uppmärksamhet, eller om personer i någon av de inhemska extremistmiljöerna.

I ett öppet samhälle kan ingen garantera att terrorattentat aldrig kommer inträffa. Såväl Säkerhetspolisen som Polismyndigheten är dock redo att vidta åtgärder. Vi har en hög beredskap att agera om direkta hot mot Sverige skulle uppkomma.

Säkerhetspolisen uppmanar dem som har mer information om attentaten i Köpenhamn att höra av sig via vårt tipsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.