Säpo

Samverkan mot terrorism utvecklas

2015-03-06

Christina Weihe har fått ett tillfälligt uppdrag hos Säkerhetspolisen. Hon ska utveckla myndighetssamverkan mot terrorism.

Inom ramen för Säkerhetspolisens uppdrag att förebygga och utreda terroristbrott ser vi nu ett behov av att utveckla det internationella samarbetet, samarbetet med andra myndigheter och samarbetet med vissa offentliga organ.

Därför har Christina Weihe fått ett tillfälligt uppdrag hos Säkerhetspolisen, för att vidareutveckla samarbetet med myndigheter. Till exempel Polismyndigheten, FRA, Försvarsmakten, MSB och med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.