Säpo

Historisk utmaning för Säkerhetspolisen

2015-03-11

Det allvarligaste terrorhotet i Sverige idag kommer från grupper och enskilda personer som är inspirerade av al-Qaidas och närbesläktade gruppers ideologi.

Detta ryms inom det som benämns våldsbejakande islamism. Under det gånga året har stora delar av de grupperna och individerna i Sverige och utomlands varit fokuserade på konflikten i Syrien och Irak.

Resandet från Sverige till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper, framför allt den så kallade Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL), är exceptionellt omfattande i förhållande till tidigare resandevågor. Säkerhetspolisen står inför en historisk utmaning på kontraterrorområdet i uppgiften att bedöma och hantera det potentiella hotet från Syrienåtervändare. I nuläget bedömer vi dock att endast ett fåtal av dessa individer är troliga att utveckla attentatsavsikt i Sverige.

Agerar på underrättelser​

I flera fall har vi en förhållandevis god bild av vad personen ägnat sig åt under sin tid i Syrien, inklusive fall av brottslig verksamhet. Problemet är att vi ofta inte kan redovisa denna information i en rättsprocess utan att avslöja våra metoder eller skapa risker för de som lämnat informationen till oss. Våra nationella och internationella samarbeten bygger i stor utsträckning på förtroende och respekt för att underrättelseinformation används på ett sätt som inte avslöjar dess ursprung. Med detta sagt kan vi på Säkerhetspolisen fortfarande fatta beslut och agera på våra underrättelser på ett sätt som minskar terrorhotet, även om det kanske inte syns i antalet fällande domar.

Utöver det potentiella hot som Syrienåtervändare utgör får konflikterna i Mellanöstern också andra återverkningar i Sverige. Vi ser med oro på att spänningar mellan olika etniska och religiösa grupper riskerar att öka i Sverige. Den senaste tidens terrorattentat i Europa har också skapat oro inom olika religiösa samfund och bland företrädare för massmedia. I dessa frågor har vi tillsammans med Polisen kontakter med ledande företrädare för att diskutera hotbilden och lämpliga åtgärder.

Sociala medier och propaganda​

Under de kommande åren beräknas hundratusentals personer, bland dem många från krigets Syrien, ta sig till Sverige som asylsökande. I samverkan med Migrationsverket anstränger vi oss för att bland alla dem med skyddsbehov hitta eventuella personer som riskerar att utgöra säkerhetshot i Sverige.

I samband med konflikten i Syrien och Irak har vi sett i sociala medier att våldsfrämjande islamistiska uttalanden från personer med koppling till Sverige blivit mer påtagliga. Det finns illavarslande tecken på en normalisering av den retorik och propaganda som al-Qaida och ISIL använder, även hos mycket unga personer i Sverige. Vi är medvetna om den risk som utgörs av att grupper eller enskilda personer i Sverige kan radikaliseras via Internet och i värsta fall drivas till att begå våldshandlingar här i landet eller utomlands.

Stora utmaningar framöver​

Säkerhetspolisen stödjer löpande Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som bedömer terrorhotet mot Sverige och svenska intressen utomlands. Hotbilden är baserad på egen kunskap och sådant vi kunnat lära oss av våra utländska samarbetspartners. Säkerhetspolisens analyser utgår bland annat från vår kunskap rörande Syrienåtervändare och vad vi känner till kring planerade och genomföra attentat i andra länder, inklusive de fall med ensamagerande gärningsmän som nyligen aktualiserats. Vi måste samtidigt vara öppna med att vi aldrig kommer att ha en sådan lägesuppfattning att vi kan förhindra alla terrorattentat. Omfattningen av de utmaningar vi står inför gör att vi ständigt måste prioritera i vårt arbete och utveckla våra arbetsmetoder.

I vårt arbete med att förhindra attentat och stödverksamhet till terrorism fortsätter Säkerhetspolisen att välkomna det stora antal tips vi får från allmänheten.

Eric, tillförordnad chefsanalytiker kontraterror

Lari Nyroos, tillträdande chefsanalytiker kontraterror

Här kan du läsa mer om vårt arbete med kontraterrorism.