Säpo

100 dagar kvar till Almedalsveckan

2015-03-20

Om hundra dagar inleds årets största planerade insats för Säkerhetspolisen: Almedalsveckan i Visby. Åtta intensiva sommardagar – som kräver minst lika många månader av förberedelser.

Den 28 juni drar årets Almedalsvecka igång. Tusentals seminarier under en intensiv vecka, då ungefär hälften av Säkerhetspolisens drygt 400 skyddspersoner brukar besöka Gotland.

Säkerhetspolisens förberedelser påbörjas dock redan i november, och blir från och med februari allt mer intensiva. Almedalsveckan är därmed bara kulmen på en lång period av förarbete, med planeringsmöten, rekognosering och bokningar.

– Under ett sådant här arrangemang, då väldigt många människor befinner sig på samma lilla yta samtidigt, gäller det för oss att hela tiden ha en god helhetsbild. Och för att vi ska ha det, krävs mycket förberedelser, säger Susanna Trehörning, chef för Säkerhetspolisens Almedalskommendering.

Logistiken är en av de största utmaningarna, med mycket personal och många skyddspersoner på plats samtidigt. Boenden, personalscheman, lokaler, transporter, samverkan med andra myndigheter. Allt bildar ett gigantiskt pussel som måste gå ihop.

Till det kommer Säkerhetspolisens hotbildsbedömningar. Det är ett arbete som involverar de flesta av myndighetens verksamhetsgrenar, och de tas fram löpande hela vägen fram till Almedalsveckan. Dels utifrån arrangemanget som sådant, men även utifrån specifika skyddspersoner.

– Det är mycket som måste falla på plats för att en sådan här vecka ska fungera. Vårt arbete är i full gång. Vi har till exempel redan haft personal på plats på Gotland. Dessutom tar vi tillvara kunskap och erfarenheter från tidigare år. Det är den grunden vi bygger vidare på, säger Susanna Trehörning.

Almedalsveckan är en stor kommendering även för Polismyndigheten. Hur samarbetar Säkerhetspolisen med dem?

– Vi har ett mycket nära samarbete med dem, både på planeringsstadiet och under själva Almedalsveckan. Det är en viktig framgångsfaktor.

Här kan du läsa mer om personskyddsverksamheten.

Här kan du läsa om varför de synliga livvakterna är toppen på isberget.