Säpo

Säkerhetspolisen rekryterar livvakter

2015-04-09

Under 2015 rekryterar Säkerhetspolisen livvakter. Redan nu kan den som är intresserad börja förbereda sig.

För att bli livvakt måste man för det första vara utbildad polis med minst fyra års arbetslivserfarenhet, inklusive studietiden. Anställningen är tidsbegränsad och de utbildade poliserna är tjänstlediga från Polismyndigheten.

Klicka här för att läsa mer om hur rekryteringen går till.

En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handlingar. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras.

Uppdraget ställer höga krav på livvaktens mentala, fysiska och sociala förmåga. Livvaktsutbildningen är tolv veckor lång och följs upp av kontinuerlig vidareutbildning. Kunskapstester och fysiska tester sker årligen.