Säpo

Ökat förtroende i takt med samhällsoro

2015-05-25

Allmänhetens förtroende för Säkerhetspolisen ökade markant förra året. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Ökad samhällsoro är en möjlig bidragande faktor.

I den nya undersökningen har 53 procent av svenska folket stort förtroende för Säkerhetspolisen. Det är en ökning med 15 procentenheter jämfört med föregående år. Över tid betyder det att Säkerhetspolisens förtroende ökat med 23 procentenheter sedan mätningarna påbörjades år 2002.

– Att så många har högt förtroende för Säkerhetspolisen ger oss bättre förutsättningar för att klara av vårt svåra uppdrag. Det bidrar till iakttagelser och tips, men även till ökad förståelse och bättre samarbete med övriga samhället, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Enligt tidigare mätningar från SOM-institutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har samhällsoron skjutit i höjden under samma period som förtroendet för Säkerhetspolisen ökat. Svenska folkets oro för terrorism ökade till exempel under 2014, liksom oron för situationen i Ryssland. Viljan att lita på de samhällsinstanser som ska skydda medborgarna mot upplevda hot, skulle kunna vara en av förklaringarna till att förtroendet för Säkerhetspolisen ökar så mycket just nu.

– Men det är ingen självskriven utveckling. Det krävs kommunikation för att nå dit, och under 2014 har vi berättat så öppet och tydligt som vi någonsin förmår om hoten från omvärlden, och om vårt operativa arbete. Vi ser det som vår plikt att berätta om detta för allmänheten. Det kommer vi fortsätta att göra, säger Anders Thornberg.

Här kan du ladda ned SOM-institutets rapport om förtroendet för SäkerhetspolisenPDF (pdf, 996.8 kB).

Här kan du läsa mer om SOM-institutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.