Säpo

Tillslag i Örebro – misstänkt terrorrekrytering

2015-06-01

Säkerhetspolisen gjorde under måndagen tillslag på två platser i Sverige, mot misstänkt rekrytering och utbildning avseende terrorism. Förundersökningsledare och åklagare Ronnie Jacobsson har fattat beslut om husrannsakan och anhållanden.

Tillslagen gjordes under måndagen i Örebro och i Stockholmsområdet, efter beslut av förundersökningsledare och åklagare Ronnie Jacobsson vid Riksenheten för säkerhetsmål. Den anhållne personen i Örebro är misstänkt för rekrytering avseende terrorism. Den anhållne personen i Stockholmsområdet är misstänkt för utbildning avseende terrorism. Tillslagen är inte kopplade till varandra.

Har du tips om terrorrekrytering i Örebroområdet uppmanar vi dig att ringa 010-568 70 00 eller skriv till oss på Säkerhetspolisens tipssidalänk till annan webbplats.

Enskilda individer bakom rekrytering

Säkerhetspolisen har en tydlig bild av att det pågår radikalisering och rekrytering i Örebro. Tillslaget är en del i insatsen som görs mot den lokala rekryteringen. Säkerhetspolisen ser att det finns kopplingar till moskéer i Örebro och Eskilstuna. Moskéerna har fungerat som samlingspunkt. Rekryteringen har främst skett i organiserad form på andra platser såsom kaféer och andra samlingslokaler. Vi vill poängtera att det inte är religiösa församlingar som pekas ut. Det är en enskild individs brottsliga verksamhet som står bakom rekryteringen.

Örebro fjärde staden

Vi vill uppmana fler människor att höra av sig till Säkerhetspolisen och berätta om misstänkt terrorverksamhet, särskilt i Örebroområdet. Örebro är, efter Göteborg, Stockholm och Malmö, den stad där flest personer har rest för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper. Det är viktigt att samhällsaktörer som kommuner, religiösa samfund och kulturföreningar står upp mot de personer som vill locka unga människor att kriga för terrororganisationer.

Människoliv står på spel

Att rekrytera eller uppmana till terroristbrott är olagligt och Säkerhetspolisen kommer att agera på all brottslig verksamhet kopplad till terrorism. Säkerhetspolisen arbetar varje dag med att bedöma de aktörer som ägnar sig åt finansiering, rekrytering eller andra brott som är kopplade till terrorism. Det som händer i Sverige med kopplingar till terrorism bidrar direkt till terrororganisationer som ISILS:s förmåga, i slutändan är det människoliv som står på spel.

Vi uppmanar fler människor att höra av sig till Säkerhetspolisen och berätta om misstänkt terrorverksamhet. Det krävs en gemensam samhällelig ansträngning om vi ska komma till rätta med problemet att personer ansluter till terroristorganisationer.