Säpo

Skärpt lagstiftning viktig signal

2015-06-17

Säkerhetspolisen välkomnar förslaget till skärpt terrorlagstiftning. Den kan bli ett viktigt redskap för att komma till rätta med problemet att svenskar ansluter till våldsbejakande islamistiska grupperingar.

– Säkerhetspolisen står inför en historisk utmaning inom kontraterrorarbetet. Som en del av samhällets samlade ansatser för att möta den gemensamma utmaningen, är det bra att lagstiftningen skärps och att det nu blir kriminaliserat att även motta utbildning för terrorism. Det är även en viktig signal att själva resan till andra länder blir kriminaliserad när avsikten med resan är att begå eller förbereda exempelvis terroristbrott, säger biträdande säkerhetspolischef Johan Sjöö.

Det som kriminaliseras är när en person reser för att begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet. Det räcker alltså inte med att bevisa att en person anslutit sig till ISIL, även känt som Islamiska staten.

I samband med att lagstiftningen tagits fram har Säkerhetspolisen bland annat fört fram vikten av fortsatt tillgång till underrättelser genom signalspaning. Så snart det finns en brottsmisstanke, och förundersökning inleds, bryts myndighetens möjlighet att inrikta signalspaning. Med den nya lagstiftningen kommer detta troligen att ske oftare än vad som är fallet i dag. Detta har, tillsammans med Säkerhetspolisens övriga synpunkter, uppmärksammats av den särskilde utredaren, och är väl beskrivet i betänkandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigast sommaren 2016, när de nya lagarna om straffrättsliga åtgärder mot resor i terrorismsyfte har prövats, kan vi dra slutsatser om vilka konsekvenser ett nytt brott får i praktiken.

Lagförslagen föreslås träda i kraft under våren 2016.

FAKTA

Säkerhetspolisen har uppgifter om att 250-300 personer har rest från Sverige till Syrien och Irak sedan sommaren 2012. Omkring 40 personer har dött. Drygt hundra personer har återvänt till Sverige.