Säpo

Sms-lån och billeasing finansierar terrorresor

2015-06-22

Sms-lån, billeasing och momsbedrägerier används för att finansiera terrorresor. Säkerhetspolisen vill öka medvetenheten hos finansiella verksamhetsutövare, för att kunder som beviljas lån ska granskas bättre.

Säkerhetspolisen arbetar aktivt mot terrorfinansiering, men det krävs fler insatser från de finansiella verksamhetsutövarna för att i ett tidigt skede förhindra finansiering av terrorism. De som står i begrepp att resa till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande extremistgrupper tar idag enkelt internet- och sms-lån samt billeasing för att bekosta sin resa.

Brottsbekämpande myndigheter har svårt att stoppa finansiering av resorna innan de har skett och hamnar ofta i en reaktiv situation där brottet uppdagas först efter att personerna har rest.

När de finansiella verksamhetsutövarna beviljar lån utan säkerhet bör de bättre kontrollera angivna inkomstuppgifter och ifrågasätta lånet om de sökt och eventuellt beviljats lån hos ett större antal andra långivare.

Även momsbedrägerier finansierar terrorism

Säkerhetspolisen ser även att det förekommer terrorfinansiering i samband med momsbedrägerier kopplat till mobilföretag. I dessa fall rör det sig om miljontals kronor där en del av inkomsten från bedrägeriet misstänks ha använts för att finansiera terrorism.

De finansiella verksamhetsutövarna bör bli bättre på att känna sina kunder när oerfarna företagare startar företag inom branscher med låga marginaler men ändå får en orimligt snabbt ökad omsättning. Då är det rimligt att snabbt våga fråga kunden om orsaken.

Att bättre kontrollera kundkännedomen och våga ifrågasätta syftet med transaktioner och tjänster är svårare men mycket effektivare än att rapportera redan genomförda transaktioner.