Säpo

Säkerhetspolisen sänder live från Almedalen

2015-06-29

Vad kan samhället göra för att förebygga och stoppa terrorism? Det är temat för den öppna hearing som Säkerhetspolisen genomför under Almedalsveckan 2015.

Sedan 2012 har hundratals personer rest från Sverige till Syrien och Irak för att delta i strid med terrorgrupper. Ofattbart grymma skildringar återges varje dag, men strömmen av resenärer fortsätter. Hur ska samhället stoppa radikaliseringen och resorna? Hur ska brott avslöjas?

Det är utgångspunkten när Säkerhetspolisen samlar representanter från olika delar i samhället, för ett samtal i två delar med svensk säkerhet i fokus.

John Chrispinsson är moderator för båda delarna av hearingen.

Del 1 – Hur förhindra terroristbrott?

Hur arbetar de brottsbekämpande myndigheterna? Vad krävs för att förhindra och avslöja brott? Är lagstiftningen tillräcklig?

Här kan du se första delen av hearingen:

Medverkande del 1: Anders Ygeman, inrikesminister, Justitiedepartementet, Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen, Dan Eliasson, rikspolischef, Polismyndigheten, Agnetha Hilding-Qvarnström, chefsåklagare, Riksenheten för säkerhetsmål, Gunnar Karlson, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, Försvarsmakten

Del 2 – Hur förebygga radikalisering?

Hur arbetar samhället för att förebygga radikalisering och med återvändare från krigszon? Vilka vägval står samhället inför? Vad krävs för att våldsbejakande radikalisering inte ska uppstå?

Här kan du se andra delen av hearingen:

Medverkande del 2: Mona Sahlin, samordnare, Regeringskansliet, Magnus Ranstorp, terrorismforskare Försvarshögskolan, Ibrahim Bouraleh, projektledare, Islamiska förbundet i Järva, Ann Jönsson, utredare, Socialstyrelsen, Lennart Gabrielsson, kommunpolitiker, Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Klicka här för att läsa mer om andra arrangameng där Säkerhetspolisen medverkar under Almedalsveckan 2015.

Klicka här för att läsa mer om Säkerhetspolisens operativa arbete under Almedalsveckan.