Säpo

Ny kampanj ska hindra spridning av massförstörelsevapen

2015-08-20

Just nu genomför Säkerhetspolisen, tillsammans med Inspektionen för strategiska produkter (ISP), en informationskampanj för att förebygga spridningen av massförstörelsevapen. Genom brevutskick vill vi uppmärksamma företag på hur så kallade produkter med dubbla användningsområden kan utnyttjas för att framställa massförstörelsevapen.

- Vår bedömning är att det ständigt pågår anskaffningsförsök som riktas mot svenska företag. Vår gemensamma strävan är att svenska företag inte omedvetet ska medverka till framställning av massförstörelsevapen, säger Karl Sundström som leder Säkerhetspolisens arbetsgrupp för ickespridning.

Informationskampanjen riktar sig mot drygt femtio företag som bedöms vara tillverkare eller återförsäljare av vissa specifika varor, bland annat ventiler, vakuumprodukter och frekvensomvandlare. Det är viktigt att företagen själva ser över sin produktion och funderar på om någon exportvara faller inom ramen för produkter med dubbla användningsområden, eftersom sådana skulle kunna användas i syfte att utveckla massförstörelsevapen. Om så är fallet har företaget nämligen skyldighet att ansöka om exporttillstånd hos ISP.

Som företagare kan det vara knepigt att veta om en vara är en produkt med dubbla användningsområden och därför bistår ISP gärna med hjälp och konsultation. Säkerhetspolisens roll i arbetet med ickespridning av massförstörelsevapen är att förebygga att brott begås.

- Det ska vara enkelt att följa gällande lagstiftning. För den som är osäker på om det krävs exporttillstånd för en viss vara är det bättre att höra av sig en gång för mycket än för lite till ISP, säger Karl Sundström.

Utöver den pågående kampanjen kommer vi nästa vecka göra en föreläsningsturné där vi besöker utvalda svenska företag tillsammans med andra svenska myndigheter samt IAEA, Internationella atomenergiorganet.

Mer information om huruvida en vara omfattas av exportrestriktioner eller inte och vad man kan göra om man är osäker på om en vara är en produkt med dubbla användningsområden finns på ISP:s hemsida, www.isp.selänk till annan webbplats Där finns även kontaktuppgifter för företag som vill konsultera ISP. Observera att exporttillståndet gäller export till länder utanför EU.

Mer information och en broschyr om Säkerhetspolisens arbete inom ickespridning av massförstörelsevapen finns här, http://www.sakerhetspolisen.se/ickespridning.htmllänk till annan webbplats

Ickespridning Säkerhetspolisen

Ett av de viktigaste sätten att förebygga spridning av massförstörelsevapen är att ha en aktiv dialog med berörda företag, lärosäten och myndigheter.