Säpo

Enormt säkerhetsarbete när Obama kom till Sverige

2015-09-03

Som en extremt välregisserad teaterpjäs. Så beskriver William Björk, mångårig medarbetare på Säkerhetspolisens personskydd, säkerhetsarbetet i samband med officiella besök. Allt måste stämma – precis som för två år sedan då Obama var på Sverigebesök och Säkerhetspolisen genomförde en av sina största insatser hittills inom personskyddsområdet.

William Björk hade precis kommit tillbaka från semestern då nyheten kom – USA:s president Obama skulle besöka Sverige 4-5 september 2013. Beskedet kom bara några veckor innan själva besöket skulle äga rum vilket betydde att tiden för förberedelse var mycket knapp. I normala fall brukar planeringen pågå i ett halvår när presidenten ska besöka ett annat land. Ett väloljat maskineri, med William Björk som van projektledare, drog igång för att få alla bitar på plats. När det gäller säkerheten kan inget lämnas åt slumpen.

Inför alla statsbesök, officiella besök och stora evenemang där den centrala statsledningen ingår och Säkerhetpolisen ansvarar för säkerheten krävs ett omfattande förarbete. William Björk satte igång direkt och tog kontakt med berörda myndigheter – både i Sverige och USA. Några intensiva veckor följde med tät kontakt med såväl amerikanska ambassaden, Regeringskansliet, riksdagen, Polismyndigheten, Försvarsmakten, hotellet där Obama planerade att bo och en mängd andra inblandande parter. Arbetsuppgifterna var många. Ett stort antal poliser skulle kallas in speciellt för uppdraget, hotbildsanalyser och juridiska avväganden på olika nivåer behövde göras och översättare och logistiker engageras. Dessutom behövde många praktiska frågor få en lösning. Hur skulle programmet se ut, vilken ordning skulle bilarna köra i kortegen, hur och var skulle Obama kliva ur bilen vid olika tillfällen under dagen och vilken typ av säkerhet skulle amerikanerna ha med sig? Precis som vid andra officiella besök krävs många förhandlingar för att få fram en minutiös planering som alla inblandade är nöjda med.

- Förarbetet är väldigt tidskrävande. Alla inblandade kan ibland ha olika synpunkter och det gäller att hitta en gyllene medelväg och använda sin diplomatiska förmåga. För under själva genomförandet måste allt stämma. Det kan bli många diskussioner men till slut blir det alltid bra, säger William Björk.

I över 25 år har han arbetat på personskyddet. Genom årens lopp har han fått erfarenhet från de flesta av verksamhetens olika delar. Efter drygt tio år som polis blev han rekommenderad att söka sig till Säkerhetspolisen och arbetade som livvakt i många år. Numera ansvarar han för inkommande besök och planerar säkerheten för allt från stora statsbesök till mindre ministermöten. De senaste åren har han också lett planeringen inför Folk och Försvars rikskonferens som hålls i Sälen varje år.

Även om arbetsuppgifterna varierar mellan de många olika uppdrag som personskyddsenheten arbetar med finns några egenskaper som alltid efterfrågas hos medarbetarna. Klichébilden av en biffig livvakt ger William Björk inte mycket för.

- Det handlar ganska lite om att vara stor och stark även om man såklart ska vara vältränad. Det viktiga är att ha ett vaket intellekt och kunna ta till sig större hotbildsanalyser, att ha en god social förmåga, att vara flexibel och att kunna hantera stressiga situationer. Dessutom måste man kunna observera vad som händer samtidigt som man är på hugget för att snabbt kunna reagera på potentiella hot och risker.

Sedan i slutet av 1980-talet, då William Björk började sitt arbete på personskyddsenheten, har mycket förändrats. Livvaktsutbildningen har gått från att vara några veckor och till att omfatta en intensiv utbildning på tolv veckor. Som livvakt måste man vara utbildad polis och meriter, såsom en akademisk examen och goda språkkunskaper, är betydelsefulla.

Utvecklingen i omvärlden är komplex och arbetet med att bedöma hotbilder för skyddspersoner och vidta de säkerhetsåtgärder som krävs är en viktig och komplicerad del av Säkerhetspolisens arbete. Inte minst i samband med Obamas besök då hela myndigheten gick på högvarv. Besöket avlöpte som planerat och på morgonen den 5 september var det bara några timmar kvar innan presidentens avresa. Då fick William Björk, som ende medarbetare på Säkerhetspolisen, tillfälle till ett personligt möte med Obama.

- Han var väldigt avslappnad och trevlig och berättade att han gärna vill ta med sig familjen och besöka Sverige igen när hans uppdrag som president är över. Han var väldigt nöjd med besöket och det var förstås ett gott betyg för vårt arbete.   

William Björk tackas av president Obama. Foto: US Secret Service Photo Office