Säpo

Samarbete viktigt för att hindra radikalisering

2015-09-23

Sedan 2012 har hundratals personer rest från Sverige till Syrien och Irak för att delta i strid med terrorgrupper. Arbetet mot terrorism och radikalisering måste ske på många plan samtidigt – samarbete mellan myndigheter och andra samhällsaktörer är a och o.

Hur ska samhället motverka terrorism och radikalisering? Det är en högaktuell fråga som Säkerhetspolisen och andra myndigheter, samt organisationer, församlingar och andra samhällsaktörer i Sverige, arbetar hårt med.

– Vi jobbar tillsammans med andra goda krafter i samhället och hjälps åt. Det viktigaste är att bryta utvecklingen och lägga kraft på det förebyggande arbetet. Om det värsta inträffar så kan vi ta hand om det. Men den största kraften ska vi lägga på att förhindra att det sker, sade Anders Thornberg, säkerhetspolischef, i ett uttalande från ett av de två samtal på temat ”Vad kan samhället göra för att förebygga och stoppa terrorism” som Säkerhetspolisen arrangerade i Almedalen i somras.

Handlar om demokratiska värderingar

Han fick medhåll från de andra inbjudna gästerna, bland annat Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, som menade att arbetet mot radikalisering i högsta grad är ett gemensamt uppdrag. Hon pekade också på hur svårt det kan vara att mäta hur väl det förebyggande arbetet fungerar, eftersom det inte går att mäta exakt hur många man faktiskt har lyckats hindra från att resa. Men hon såg ändå ljust på möjligheten att motverka terrorism.

– Jag är övertygad om att det går att förhindra radikalisering, annars skulle jag inte arbeta med det här. Jag har sett vad civilsamhället och smarta kommuner kan göra när man verkligen sätter igång. Fler och fler kommuner har börjat se sin roll i arbetet mot radikalisering även om en del fortfarande tänker att problemet inte kan finnas i deras egen kommun.

Även Lennart Gabrielsson, kommunpolitiker och representant för Sveriges kommuner och landsting, deltog i samtalet och såg positivt på samhällets förmåga att hantera radikalisering och terrorism. Resurserna finns här, menade han, det gäller bara att samordna dem på bästa sätt. Han underströk att problematiken i grund och botten handlar om demokratiska grundvärderingar. Terrorister vill sabotera demokratin och har sina vapen – men demokratin har också sina verktyg i form av kunskap och förtroendeskapande mellan människor. Lennart Gabrielsson nämnde bland annat skolan som ett viktigt forum för att främja demokratiska värderingar och ge ungdomar kunskap och framtidstro. Han underströk också hur viktigt det är att alla – myndigheter, skola, allmänhet – agerar på det som händer i ens närhet och inte tittar bort och tror att någon annan ska lösa problemet.

– Den förändringen är en av de viktigaste sakerna att få till. Vi måste fortsätta att göra något åt det vi ser och inte tro att någon annan ska göra det åt oss.

Stöd till anhöriga och avhoppare

I samtalet på temat radikalisering deltog även Magnus Ranstorp, terrorismforskare vid Försvarshögskolan, Ibrahim Bouraleh, projektledare på Islamiska förbundet i Järva samt Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen, som allihop betonade samverkan som en nyckel till framgång. Dessutom lyftes frågan om anhöriga och hur de ska kunna få det stöd som de behöver. Här betonade Mona Sahlin mammornas betydelse för samhällets förmåga att motverka våldsbejakande islamistisk extremism.

– Här finns det enormt mycket man kan göra för att nå in och förhindra radikalisering, sade hon.

Ibrahim Bouraleh höll med om detta och beskrev det som att mödrarna är första försvarslinjen – det är de som tidigt kan upptäcka om deras söner eller döttrar förändras. Om de har ett högt förtroende för myndigheter och tar hjälp av samhällsaktörer för att förhindra radikalisering så är mycket vunnet.  

Ibrahim Bouraleh gav även ett konkret exempel på en situation då en mamma kontaktat honom och med hjälp av Polisen och socialen fått hjälp med att få hem sin son som befann sig på Arlanda, i färd med att åka till ett konfliktområde.

– Det visar att det finns hopp och det ger oss energi, sade han.

Mona Sahlin påpekade dock att det idag finns stora brister i vad samhället kan erbjuda i form av stöd.

– Det finns för lite avhoppar- och anhörigstöd. Kommer det att kosta pengar? Ja, det kommer det. Men det enda vi vet det är att om vi misslyckas, då kommer det att kosta liv.

Slutligen betonade Anders Thornberg, säkerhetspolischef, hur viktig allmänheten är för att arbetet mot terrorism ska bli framgångsrikt.

– Allmänheten är vår allra bästa vän. Det är viktigt att alla människor agerar och informerar om det finns individer som skaffar sig sådant som man kan göra vapen av eller uppträder underligt eller säger att man ska göra saker.

Här kan du se hearingen på temat "Vad kan samhället göra för att förebygga och stoppa terrorism?" som Säkerhetspolisen anordnade i Almedalen i somras.