Säpo

Anders Thornberg medverkade i TV4 Nyhetsmorgon

2015-10-03

Under lördagen medverkade säkerhetspolischefen Anders Thornberg i TV4 Nyhetsmorgon. Samtalet kom till stor del att handla om den pågående radikaliseringsvågen inom våldsbejakande islamistisk extremism och det växande problemet med personer som reser till konfliktområden för att ansluta sig till terrorgrupper. Även förslaget om skärpt terrorlagstiftning diskuterades i programmet.

– Vi står inför en historisk utmaning när det gäller våldsbejakande islamistisk extremism. Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sverige och ha koll på vilka som återvänder från strider med terrorgrupper i Syrien och Irak, sade Anders Thornberg i TV4 Nyhetsmorgon på lördagen.

Problemet är globalt och drivs av konflikter där händelserna i Syrien och Irak just nu spelar en avgörande roll.

Fler reser till konfliktzoner

Säkerhetspolisen kan konstatera att antalet personer som reser från Sverige för att ansluta sig till islamistiska terrorgrupper i Syrien och Irak fortsätter att öka. Säkerhetspolisen har tidigare berättat om både säkra och obekräftade uppgifter på antal resenärer. Det är viktigt att få en förståelse för problemets storlek men för Säkerhetspolisen är inte antalet det viktiga, utan vad radikaliseringen och resenärsproblematiken innebär för Sveriges säkerhet. För att ta problemet bortom siffror valde Anders Thornberg att i inslaget beskriva situationen på följande vis.

Sett till alla våra uppgifter har drygt 280 personer rest från Sverige till konfliktzoner i Syrien och Irak sedan 2012. Av dem har omkring 40 dött, drygt 125 är kvar och 115 har återvänt till Sverige.

Av de drygt 125 svenskar som befinner sig i Syrien och Irak är cirka 35 kvinnor. Kvinnorna har inte i första hand anslutit sig för att strida, även om Säkerhetspolisen inte utesluter att det kan förekomma. Kvinnorna har främst rest för att gifta sig och skapa familjer med stridande män och följer därmed propagandan från ISIL om att bygga upp en ny stat.  

Sammantaget befinner sig drygt 90 svenska män och 35 svenska kvinnor i konfliktregionen idag. Säkerhetspolisen konstaterar att färre män återvänder idag än tidigare. Situationen i regionen har blivit svårare och Säkerhetspolisen har sett exempel på att de stridande mördat sina egna.

– För oss är de 115 som återvänt till Sverige den mest intressanta gruppen. Vi vet vilka de är och har namnen på dem. Vi tror inte att det är 115 potentiella terrorister som återvänt men av de som återvänt kan det finnas ett fåtal som kan utgöra ett hot mot Sverige och det gäller att vi har koll på dem, sade Anders Thornberg.

Han nämnde även hur viktigt det är att hålla gruppen ensamagerande under uppsikt, det vill säga personer som kan begå dåd på egen hand och kan radikaliseras och gå från avsikt till handling utan att ha lämnat Sverige.

Större extremistmiljö i Sverige

I samtalet beskrev Anders Thornberg också hur den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön ser ut i Sverige. Jämfört med för fem år sedan har den blivit betydligt större. Här återfinns många av resenärerna och återvändarna liksom den tidigare generationens resenärer, det vill säga personer som för tio år sedan reste till bland annat Afghanistan och Jemen. De som återvänt från olika konfliktzoner får i de här kretsarna ett slags rockstjärnestatus och inspirerar andra till att resa men också till att begå brott i Sverige.

Personer i de här kretsarna tar på sig olika roller - här finns rekryterare, utbildare, finansiärer, karismatiska ledare som sprider propaganda både vid möten och via sociala medier och personer som bedriver olika typer av stödverksamhet till terrorgrupper. Miljön består också av unga personer, både män och kvinnor, som inspireras av karismatiska ledare, varandra och de massiva propagandaströmmar som flödar i framför allt sociala medier. Sociala medier har blivit ett viktigt verktyg för att rekrytera, sprida propaganda och uppmana andra till brottsliga handlingar.

Se inslaget i TV4 Nyhetsmorgon i sin helhet härlänk till annan webbplats.