Säpo

Fortsätter bistå Polisen i Trollhättan-utredning

2015-10-23

Säkerhetspolisen fortsätter att bistå Polisen i utredningen av de mord som begicks på en skola i Trollhättan torsdagen den 22 oktober. 

Polisregion Väst leder utredningen och vi bistår deras stab med kunskap och expertis om de brottsaktiva miljöer och individer vi följer. Morden på skolan i Trollhättan har rubricerats som hatbrott. Avgörandet för brottsrubriceringen står förundersökningsledaren för.

I vårt arbete fokuserar vi på den grova och systematiska politiskt motiverade brottsligheten. Kriminella gärningar som faller utanför denna typ av brottslighet omhändertas av Polismyndigheten. Säkerhetspolisen och Polisen har ett nära samarbete; vi utbyter information och stödjer varandra i våra respektive uppdrag.

Gärningsmannen var inte tidigare känd av Säkerhetspolisen. Vi ser även framåt och inhämtar information kring de aktörer vi följer som skulle kunna ha avsikt att begå liknande attentat.