Säpo

Johan Sjöö medverkade i seminarium hos Folk och Försvar

2015-10-28

Onsdagen den 28 oktober anordnade Folk och Försvar ett seminarium på temat ”Att förebygga, förhindra och försvåra terrorism – har vi det som krävs?”. Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef, var en av talarna tillsammans med bland andra Jonas Hysing, chef för Nationella taktiska rådet vid NOA, Polismyndigheten.

Johan Sjöö inledde sin presentation med att resonera kring definitionen av terrorism, en fråga som blivit aktuell i samhällsdebatten i samband med morden i Trollhättan den 22 oktober och den senaste tidens bränder på tilltänkta asylboenden runt om i Sverige.

- Definitionen av terrorism är inte en fråga om filosofi eller ideologi, det är en juridisk definition. För att något ska definieras som terrorism måste det finnas ett vidare uppsåt att skada en stat och injaga fruktan i en befolkning eller befolkningsgrupp. I grunden kan brottet handla om mord, såsom i fallet med Trollhättan. För att det ska handla om terrorism måste det finnas ett vidare syfte att skada staten Sverige och exempelvis förmå riksdagen och regeringen att ändra sina beslut i vissa frågor. Bedömningen om huruvida det är ett terrorbrott eller ej gör inte vi – det är upp till åklagare och utredare att definiera. I dagsläget anser inte åklagaren att händelserna i Trollhättan är terrorism, detsamma gäller bränderna den senaste tiden. Definitionen kan komma att förändras under utredningen, sade han.

Under sin presentation underströk Johan Sjöö även att terrorbrott inte nödvändigtvis är en allvarligare typ av brottslighet än mord. Både mord och terrorism är brott som ger livstid i straffskalan.

Fler reser till konfliktzoner

I Sverige har situationen gällande våldsbejakande islamistisk extremism förändrats de senaste åren. De brottsaktiva miljöerna har växt vilket bland annat beror på den ökade mängd personer som reser till konfliktområden för att ansluta sig till terrorgrupper.

- Det finns en stor fara i att fastna i hur de senaste dåden sett ut. De senaste åren har vi sett olika typer av attentat på olika sorts platser med olika typer av gärningsmän. Att behålla bredden och djupen i vårt arbete är en enorm utmaning.

Utöver att antalet resenärer till konfliktområden blivit större har de brottsaktiva miljöerna i Sverige förändrats. Här finns en miljö med tidigare resenärer som fungerar som förebilder för yngre personer. Utöver resenärerna finns här rekryterare, utbildare och personer som arbetar med stödverksamhet för terrorgrupper.

Viktigt med samverkan

Under seminariet höll även Jonas Hysing, chef för Nationella taktiska rådet vid NOA, Polismyndigheten, en presentation. Han tog bland annat upp att samverkan mellan berörda myndigheter, och med aktörer i lokalsamhället, är av yttersta vikt för att klara av arbetet mot terrorism.

- Vi har ett nära samarbete med Säkerhetspolisen och hjälper till med utredare och med operativa resurser vid ingripanden när det behövs. I arbetet mot terrorism krävs det samverkan – men vi ska fortsätta ha tydliga ansvarsområden, sade Jonas Hysing, chef för Nationella taktiska rådet vid NOA, Polismyndigheten, sade han.

Även Johan Sjöö betonade vikten av samverkan.

- Genom åren har vi stått ganska ensamma på kontraterrorområdet – vi har fyllt ett tomrum där ingen annan funnits. Vi är oändligt glada över att regeringens nya strategi mot terrorism understryker att fler måste jobba med de här frågorna. I det förebyggande arbetet finns det skolor, sociala myndigheter, samfund och andra lokala aktörer som gör det arbetet mycket bättre än vi på Säkerhetspolisen. Vårt huvudansvar kvarstår oförändrat – vi ska motverka terrorism och utreda de brott vi ser. Men volymen är enorm och vi klarar inte arbetet mot terrorism på egen hand. Vi måste samverka med Polisen, Migrationsverket, Must och FRA, samt samverka internationellt, för att kunna hantera situationen.

Avslutningsvis nämnde Johan Sjöö även frågan om vilken typ av verktyg i form av lagstiftning som behövs i arbetet mot terrorism. Han underströk att detta är en politisk fråga och något som Säkerhetspolisen aldrig kan utreda själva.

- Vi kan bara beskriva vad vi kan göra med de verktyg som finns att tillgå, vilken förmåga Säkerhetspolisen ska ha är en politisk fråga, sade Johan Sjöö.

Seminariet går att se i sin helhet på Folk och Försvars webbplatslänk till annan webbplats.

Härlänk till annan webbplats kan du läsa den statliga utredningen om Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor.

Mer information om vårt aktuella arbete på kontraterrorområdet och färsk statistik finns här, i ett referat från säkerhetspolischefen Anders Thornbergs medverkan i TV4 Nyhetsmorgon den 3 oktober.