Säpo

Säkerhetspolisen i tätt samarbete internationellt och nationellt med anledning av Paris

2015-11-14

Säkerhetspolisen arbetar på alla nivåer för att få en bättre lägesbild av hur dåden i Paris skulle kunna påverka Sverige. I nuläget bedöms att dåden inte har koppling till Sverige.


Säkerhetspolisen har nära kontakt med de nordiska säkerhetstjänsterna och våra internationella samarbetspartners och vi har även personal på plats i Paris. På nationell nivå har vi ett tätt samarbete med Polisen, framför allt NOA, Nationella Operativa Avdelningen, och även kontakter med Samverkansrådet mot terrorism.

Vi arbetar i en samlad stab med de resurser som krävs för att få en bättre lägesbild av hur detta skulle kunna påverka Sverige. Det sker inhämtning av information och underrättelser genom alla våra kanaler som sedan analyseras och omsätts till åtgärder där så krävs. Arbete pågår inom våra verksamheter för kontraterrorism, personskyddet och även i författningsskyddet för att kunna bedöma eventuella aktiviteter hos extremistmiljöerna.

- Den här typen av möjliga attentat är oerhört svåra att skydda sig emot i ett öppet samhälle, men det är något vi ständigt jobbar med tillsammans med Polisen i vårt arbete mot terrorism, säger operativ chef Anders Kassman.

Hotnivån mot Sverige ligger kvar oförändrad sedan oktober 2010 då Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning, NCT, gjorde bedömningen att den skulle höjas från låg till förhöjd nivå. Det som inträffat i Paris påverkar i nuläget inte hotnivån i Sverige men Polisen har i samråd med Säkerhetspolisen höjt vaksamheten i hela landet samt särskilt i storstadsregionerna och förstärkt säkerheten kring strategiska objekt, exempelvis ambassader.

Här kan du läsa om Polisens arbete med anledning av händelserna i Parislänk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om vårt arbete mot terrorism.

Här kan du läsa mer om hotnivån.