Säpo

Gällande medieuppgifter om efterlyst person

2015-11-19

Säkerhetspolisen känner till att det förekommer uppgifter i media om en efterlyst person som söks i Sverige.

Vi är förhindrade att svara på frågor om detta, förundersökningssekretess råder. Fokus ligger nu på polisens möjlighet att agera.