Säpo

Svar på vanliga frågor som rör pågående utredningsarbete

2015-11-20

Säkerhetspolisen grep, i samarbete med Polisregion Nord, under gårdagen en person som anhållits som skäligen misstänkt för förberedelse till terroristbrott. Här har vi samlat svar på vanliga frågor som vi fått från allmänhet och medier under dagen.

Vad händer nu i utredningsarbetet?
Den person som greps i Boliden igår har anhållits av åklagare. Mannen är anhållen som skäligen misstänkt för förberedelse till terroristbrott. Säkerhetspolisen har fortsatta utredningsåtgärder igång i den pågående förundersökningen och eftersom förundersökningssekretess gäller har vi för närvarande ingen ytterligare information att lämna.

När kommer ni att kunna gå ut med ny information angående utredningen?
Vi förstår att det finns ett stort intresse från allmänhet och medier för vad som händer i utredningen. Med hänsyn till förundersökningssekretessen kan vi i nuläget inte ge mer ingående information. När vi har möjlighet att gå ut med mer information kommer vi att publicera den på vår webbplats.

Varför tog det så lång tid för Säpo att hitta den misstänkte utifrån den information som fanns tillgänglig?
Den misstänkte anhölls i sin frånvaro på kvällen tisdagen den 17 november och gripandet genomfördes den 19 november. Ett intensivt underrättelsearbete tog vid och pågick under onsdagen, något som sedan ledde fram till tillslaget. Innan ett tillslag sker görs en mängd olika polistaktiska övervägande och samverkan mellan olika myndigheter för att säkerställa den information som finns tillhanda. När tillslaget gjordes fanns det tillräckligt med information för att gripa personen och det kunde ske utan fara för allmänhetens liv och hälsa.

Varför delade ni namn och bild med Polisen?
Säkerhetspolisen gick ut med namn och bild till Polisen för att kunna lokalisera den misstänkte men även utifrån skyddsperspektiven höjd vaksamhet och stärkt bevakning i samhället. För att Polisen ska ha möjlighet att vidta åtgärder krävs det att Säkerhetspolisen delar den information som finns tillhanda. När misstanken är terrorism eller annan brottslighet med potentiellt stora konsekvenser så måste vi ingripa tidigt, att inte agera kan riskera liv.

Den misstänkte anhölls i sin frånvaro på kvällen tisdagen den 17 november och gripandet genomfördes på eftermiddagen den 19 november. Ett intensivt underrättelsearbete föregick tillslaget. Innan ett tillslag sker görs också en mängd olika polistaktiska övervägande och samverkan mellan olika myndigheter för att säkerställa den information som finns tillhanda. När tillslaget gjordes skulle minsta möjliga tvekan finnas om att rätt person skulle gripas och att det kunde ske utan fara för allmänhetens liv och hälsa.

Varför kan Säkerhetspolisen inte berätta allt?
Vi förstår att media och allmänhet vill ha information om vår verksamhet. Vi ansvarar för viktiga områden och ofta är det uppseendeväckande händelser eller brott vi arbetar med. Vi försöker så långt det går att vara öppna med det vi gör och de slutsatser vi drar. Men ofta går det inte att av operativa skäl. Vi röjer inte våra arbetsmetoder och vi vill skydda våra källor.

Lika ofta kan vi inte av lagliga skäl. När det exempelvis råder förundersöknings­sekretess i en av våra utredningar kan vi, precis som Polisen, inte berätta något. Det är förundersökningsledaren, ofta en åklagare, som tar ställning till vad som omfattas av förundersökningssekretessen, inte Säkerhetspolisen. För­undersökningssekretess finns för att en utredning inte ska kunna förstöras eller försvåras. Det är viktigt att misstänkta inte har information om exempelvis vad andra berättat eller polisens åtgärder eftersom det kan påverka berörda och förstöra viktiga bevis.

Vad händer med den höjda hotnivån – kommer den att ändras efter gripandet under torsdagen?
Hotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad, på en hög nivå. Nivån bedöms kontinuerligt och kan komma att förändras.

Vi har under dagen även fått in ett flertal frågor som rör signalspaning och hur Säkerhetspolisen inhämtar information, samt hur den senaste tidens flyktingströmmar till Sverige och Europa påverkar vårt arbete. Här finns mer information om vårt arbete inom dessa områden:

Signalspaning
http://www.sakerhetspolisen.se/om-sakerhetspolisen/sa-skaffar-sakerhetspolisen-information/tvangsmedel.htmllänk till annan webbplats

Många människor på flykt
Biträdande Säkerhetspolischef Johan Sjöö medverkade 10 november på ett seminarium hos Folk och försvar på temat ”Sveriges nationella säkerhet” där han bland annat talade om Säkerhetspolisens samverkan med Migrationsverket. Seminariet går att se på Folk och Försvars webbplats, http://www.folkochforsvar.se/event/utmaningar-foer-sveriges-nationella-saekerhet.htmllänk till annan webbplats 

Här är en text på temat ”Många på flykt – en utmaning” som publicerades i vår årsbok 2014.länk till annan webbplats