Säpo

Fängelse på livstid för terroristbrott

2015-12-14

De båda män - 32 och 30 år gamla - som av Riksenheten för säkerhetsmål stått åtalade för terroristbrott i samband med två mord i Syrien år 2013 har idag av Göteborgs tingsrätt dömts till livstids fängelse.

- Rättegången är den första av sitt slag i Sverige och beskriver den historiska utmaning med resenärer till Syrien och Irak som Säkerhetspolisen står mitt i, säger Anders Kassman, operativ chef för Säkerhetspolisen.

Fallet illustrerar vilka handlingar unga svenskar kan stå inför att begå då de reser till Syrien och Irak. Det visar också hur viktigt det är att alla samhällsaktörer som arbetar förebyggande gör allt för att hindra att personer radikaliseras och i förlängningen reser till konfliktområden för att delta i strider med terrorgrupper. Lika viktigt är det att familjer, släktingar och vänner inser att det är denna verklighet som unga svenska män och kvinnor lever i när de reser till terrorgrupper i Syrien och Irak.

Säkerhetspolisen hade inte kunnat pröva detta fall utan ett mycket gott samarbete med Polismyndigheten.