Säpo

Unikt möte i Sälen – fokus på samverkan

2016-02-03

Den 11 januari framträdde Säpochefen och chefen för den norska säkerhetstjänsten PST för första gången tillsammans offentligt. På agendan stod terrorhotnivåhöjning – och vikten av internationell samverkan.

– Europa står inför stora gemensamma utmaningar och det kräver nära samarbete, sa säkerhetspolischefen Anders Thornberg under ett anförande på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen som hölls 10-12 januari i år.

– Terrorhotet mot Sverige och svenska intressen kommer främst från våldsbejakande islamistisk extremism, även om det inte går att utesluta attentat i Sverige från aktörer med andra bevekelsegrunder.

Denna bild bekräftades av Marie Benedicte Bjørnland, chef för den norska säkerhetstjänsten, som framträdde tillsammans med Anders Thornberg på temat ”Att motverka terrorism”.

En av de frågor som kom upp under samtalet i Sälen var höjningen av terrorhotnivån i Sverige i november 2015, och händelserna i Boliden. Vad innebär egentligen höjningen av terrorhotnivån?

– Terrorhotnivån är främst ett instrument för att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska få möjlighet att agera med hänsyn till människors säkerhet. Det är många som arbetar tillsammans för ett säkert Sverige och som medborgare kan man lita på att Säkerhetspolisen, svensk polis och andra myndigheter agerar om det finns anledning, sa Anders Thornberg.

Han poängterar också att terrorhotnivå utvärderas dagligen, med utgångspunkt i både det dagsaktuella omvärldsläget, och i den strategiska bedömningen från Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT.

– Det finns inget självändamål med att ha en hög terrorhotnivå, men vi kommer aldrig någonsin chansa när det gäller människoliv. Med den information som vi hade då, i november, skulle vi ha gjort exakt samma sak i dag, sa Anders Thornberg och fick medhåll från PST-chefen:

– Att döma av den information som vi fått skulle vi ha agerat precis likadant om något liknande hade hänt i Norge, sa hon.

Säpochefen Anders Thornberg och Marie Benedicte Bjørnland, chef för den norska säkerhetstjänsten PST, på Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Foto: Ulf Palm.

Under anförandet underströk Marie Benedicte Bjørnland att terrorismen inte har några geografiska gränser och att det därför är nödvändigt att samarbeta även med länder som inte har samma syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Det kan vara en utmaning, konstaterade Bjørnland, som framhöll att samarbetet med Säkerhetspolisen går smidigt eftersom både Sverige och Norge är väl utvecklade demokratier som står inför liknande utmaningar.

Från både Sverige och Norge har förhållandevis många personer rest för att delta i strider med terrorgrupper i Syrien och Irak de senaste åren. 126 personer har återvänt till Sverige sedan 2012, motsvarande siffra för Norge är 30 personer. Detta påverkar hotbilden mot länderna, men problematiken med resenärer till konfliktområden har hittills hanterats på delvis olika sätt.

I Norge finns sedan 2013 en lagstiftning som kriminaliserar kvalificerat deltagande i terrorgrupper. Något som PST-chefen lyfte fram som ett viktigt verktyg i arbetet mot terrorism, inte minst för att det sänder en tydlig signal till unga människor som funderar på att ansluta sig till terrorgrupper. Sedan i höstas har PST även gjort bedömningen att terrorhotet mot Norge minskat något, vilket Marie Benedicte Bjørnland menade till viss del beror på att personer som kan utgöra ett hot mot samhället nu sitter i fängelse.

I Sverige har motsvarande lagstiftning inte funnits, men från och med 1 april träder en lag om kriminalisering av terrorismresor i kraft.

Både Marie Benedicte Bjørnland och Anders Thornberg betonade under anförandet att en hårdare lagstiftning kan vara ett bra redskap i arbetet mot terrorism – men inte det enda. Marie Benedicte Bjørnland:

– Det allra viktigaste är det tidigt förebyggande arbetet som görs ute i de lokala kommunerna genom barnomsorgen, lärare, frivilliga, religiösa ledare och föräldrar. Ju närmare lokalsamhället kan följa unga utsatta människor, desto större är chansen att kunna vända en radikaliseringsprocess.

Anförandet ”Att motverka terrorism: lägesbild och åtgärder”, där Anders Thornberg och Marie Benedicte Bjørnland, medverkade, går att se i sin helhet här, på Folk och Försvars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.