Säpo

Tätt samarbete efter händelserna i Belgien

2016-03-22

Säkerhetspolisen har ett intensivt samarbete med anledning av terrordåden i Belgien. Terrorhotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad på förhöjd nivå.

Säkerhetspolisen har just nu nära kontakt med våra internationella och nationella samarbetspartners, med anledning av händelserna i Bryssel. Vi arbetar intensivt på alla nivåer för att få en bättre lägesbild av det som inträffat, bland annat för att undersöka om händelserna skulle kunna ha någon koppling till Sverige eller svenska intressen utomlands.

Det sker inhämtning av information och underrättelser genom alla våra kanaler som sedan analyseras och omsätts till åtgärder där så krävs. Arbete pågår inom alla relevanta verksamheter för att kunna bedöma eventuella aktiviteter hos extremistmiljöerna.

Terrorhotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad på en förhöjd nivå. Klicka här för att läsa mer om den nationella terrorhotnivån.

Klicka här för att läsa mer om vilka åtgärder Polismyndigheten genomför just nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.