Säpo

Inkommen information bedöms

2016-04-26

Säkerhetspolisen arbetar just nu för att bedöma inkommen information. Den har bedömts vara sådan att den inte kan avfärdas.

Vad gör Säkerhetspolisen just nu?

Vi inhämtar information och underrättelser och har vidtagit åtgärder. Vi samverkar med partners, både nationellt och internationellt.

Vi samarbetar bland annat med Polismyndigheten, vilket innebär att vi delar information med dem så att de ska kunna vidta egna eventuella åtgärder. Det är de som har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet.

Vad kan ni säga om den information som nu bedöms?

Säkerhetspolisen får relativt ofta den här typen av information i alla våra verksamhetsområden. Ibland är den mer eller mindre osäker, ibland mer eller mindre konkret. Den här informationen bedöms vara av sådan art att den inte kan avfärdas.

Vad betyder det här för allmänheten?

Vi har, som alltid, ett nära samarbete med Polismyndigheten. För frågor om säkerheten på gator och torg, råder vi allmänheten att följa polisens anvisningar.

Påverkar det här terrorhotnivån för Sverige?

Informationen bedöms i nuläget inte påverka terrorhotnivån för Sverige, som ligger kvar på en förhöjd nivå.

Vad innebär det att Säkerhetspolisen arbetar i stab?

Stabsarbetet vid en särskild händelse innebär att vi arbetar enligt förutbestämda rutiner med alla viktiga nyckelfunktioner samlade. I staben sker inhämtning, bearbetning och analys av information, och det finns även möjlighet att fatta beslut samt kommendera in personal och resurser.