Säpo

Särskild händelse har avslutats

2016-05-03

Säkerhetspolisen har arbetat intensifierat för att bedöma inkommen information. Det arbetet kan nu fortsätta inom ramen för vår ordinarie verksamhet.

Det har uppmärksammats att Säkerhetspolisen arbetat mer intensivt för att bedöma inkommen information som initialt inte kunde avfärdas. Det arbetet genomfördes inom ramen för en så kallad särskild händelse, som nu har avslutats.

Säkerhetspolisen får relativt ofta in den här typen av information. Ibland är den mer osäker, ibland mer konkret. Arbetet med att inhämta, bedöma, bearbeta och analysera sker kontinuerligt, för att kunna avfärda eller bekräfta sådan information.