Säpo

Frågor och svar om ny terrorlagstiftning

2016-05-11

Den 1 april i år blev det brottsligt att resa till ett land där man inte är medborgare i avsikt att begå terrorbrott, vilket påverkar Säkerhetspolisens verksamhet. Här har vi sammanställt frågor och svar om den nya lagstiftningen.

Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 april 2016. Hur ser lagen ut?

Den nya lagstiftningen gäller resor som påbörjats den 1 april 2016 eller senare. Då blev det brottsligt att:

  • Resa till ett land där man inte är medborgare i avsikt att förbereda eller begå terrorbrott. Att resa till exempelvis Syrien i annat än brottsligt syfte är inte straffbart.
  • Ta emot utbildning i terrorbrott. Att ge utbildning är brottsligt sedan tidigare.
  • Resa till ett land där man inte är medborgare i avsikt att ge eller ta emot utbildning när det gäller terrorbrott.
  • Finansiera en resa som syftar till att förbereda eller begå terrorbrott eller till att ge eller ta emot utbildning när det gäller sådan brottslighet.
  • Finansiera en person eller en sammanslutning av personer som begår terrorbrott. Finansieringen behöver inte knytas till ett specifikt brott.

Vad krävs för att få någon dömd för en brottslig resa?

Resan måste ha påbörjats den 1 april eller senare, och syftet ska vara klarlagt. Det betyder att polis och åklagare ska bevisa att gärningsmannen hade en brottslig avsikt med resan. Den nya lagstiftningen innebär alltså inte att det blivit brottsligt i sig att ansluta sig till en terrororganisation.

Hur påverkar lagstiftningen Säkerhetspolisens operativa verksamhet?

Med den nya lagstiftningen på plats kan vi ingripa på andra sätt än vad som tidigare varit möjligt. Vi förhåller oss med andra ord till den nya lagstiftningen på samma sätt som vi förhåller oss till all annan lagstiftning: Vi använder de verktyg som finns till hands. Att inleda förundersökning är ett av dem.

Eftersom Säkerhetspolisens viktigaste arbete är att förebygga och förhindra att brott sker, ingriper vi ofta i ett tidigt skede – innan det finns anledning att inleda en förundersökning. Vi samlar information, underrättelser, bedriver spaning och håller samtal med personer, till exempel för att informera personen om lagstiftningen och att få personen att avstå från en brottslig resa. Det kommer vi att fortsätta göra.


Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (PDF) för att läsa Säkerhetspolisens remissvar gällande lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet.