Säpo

Fortsatt högt förtroende för Säpo

2016-06-13

Allmänhetens förtroende för Säkerhetspolisen ligger kvar på en hög nivå. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Undersökningen mäter svenska folkets förtroende under 2015 och andelen som har stort förtroende för Säkerhetspolisen är densamma som föregående år, 53 procent.

Säkerhetspolisens operativa arbete under 2015 var uppmärksammat och präglades av en rad terrorism-relaterade tillslag och gripanden i Sverige, liksom prövning av ett antal rättsfall. Även terrordåden i Europa, den fortsatta strömmen av resenärer från Sverige till terrorgrupper i Mellanöstern samt rysk underrättelsenärvaro i Sverige är andra exempel på sådant som uppmärksammats.

– Vårt arbete har varit mycket synligt under året och vi kommunicerar och berättar om det så långt det är möjligt, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg. Vi jobbar varje dag för ett säkert Sverige och det är oerhört viktigt att vi har allmänhetens tillit för att vi ska kunna klara vårt svåra uppdrag.

Under 2015 lanserade Säkerhetspolisen sitt Twitterkonto: @SAPOsverige, vilket har bidragit till en mer direkt kommunikation med allmänheten. Säkerhetspolisen har över 40 000 följare på Twitter och har till dags dato lagt ut 160 tweets. Tweetsen får ofta en stor spridning och har lett till en stor ökning i antalet besökare på den egna webbplatsen.

– Det krävs att vi fortsätter med samma ambition att så öppet som möjligt berätta om hoten från omvärlden och vårt operativa arbete, säger Anders Thornberg. Dessutom har svenska folkets oro för terrorism ökat de senaste åren, liksom oron för utvecklingen i Ryssland, det har både SOM-institutet och MSB kommit fram till. Därför är det är troligt att viljan att lita på de samhällsinstanser som ska skydda medborgarna mot upplevda hot, även påverkar förtroendet för Säkerhetspolisen.