Säpo

Säkerhetspolisen i Almedalen 2016

2016-06-22

Seminarier om våldsbejakande extremism, det tysta samhället och om hot mot Sverige i asylprocessen – och sex rättsvårdande myndigheter på samma scen. Säkerhetspolisen är aktiva under Almedalsveckan 2016.

Almedalsveckan i Visby är Säkerhetspolisens största planerade insats under året – räknat i både operativ verksamhet och antal scenframträdanden. Klicka här för att komma direkt till Säkerhetspolisens seminarieprogram under Almedalsveckan 2016.

Ungefär hälften av Säkerhetspolisens drygt 400 skyddspersoner brukar besöka Gotland i samband med Almedalsveckan. Därför är logistiken en av de största utmaningarna för Säkerhetspolisens personskyddsenhet, med mycket personal och många skyddspersoner på plats samtidigt. Boenden, personalscheman, lokaler, transporter, samverkan med andra myndigheter. Allt bildar ett stort pussel som måste gå ihop.

Säkerhetspolisen Almedalen

Almedalsveckan är Säkerhetspolisens största planerade insats under året.

Till det kommer Säkerhetspolisens hotbildsbedömningar. Det är ett arbete som involverar de flesta av myndighetens verksamhetsgrenar, och de tas fram löpande hela vägen fram till Almedalsveckan. Dels utifrån arrangemanget som sådant, men även utifrån specifika skyddspersoner.

Under veckan medverkar medarbetare från myndigheten även i en rad seminarier och öppna samtal runt om i Visby. Huvudnumret är en serie seminarier där sex rättsvårdande myndigheter gör gemensam sak under rubriken "Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati". De föreläsningar där Säkerhetspolisen medverkar kommer att sändas live här på Sakerhetspolisen.se.

Seminarieprogram 2016

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om de arrangemang där Säkerhetspolisen medverkar under Almedalsveckan 2016:

Tisdag 5 juli

Torsdag 7 juli

Hur upptäcker man krigsbrottslingar och personer som är ett hot mot Sverige i asylprocessen?


 • ​Arrangör: Migrationsverket
 • Datum: Tisdag 5 juli
 • Tid: 11:00-12:00
 • Plats: Hörnet Strandvägen/Hamngatan

Migrationsverket samarbetar med Säkerhetspolisen såväl som med polis och åklagare för att upptäcka personer som är ett hot mot Sverige eller som kan ha begått avskyvärda övergrepp i krigets Syrien. Hur går detta arbete till? Vad händer med de personer som hittas?

Medverkande

 • Oskar Ekblad, sektionschef, Migrationsverket
 • Åsa Nilsson, operativ ledare, Säkerhetspolisen
 • Hanna Lemoine, kammaråklagare, Internationella åklagarkammaren
 • Patricia Rakic Arle, kriminalinspektör, Polismyndighetens krigsbrottskommission
 • Staffan Dopping, moderator

Hur kan samarbetet mellan EU:s säkerhetstjänster fördjupas?


 • Arrangör: EU-kommissionen
 • Datum: Tisdag 5 juli
 • Tid: 16:00-17:00
 • Plats: Strandvägen Europahusets paviljong


Terrordåd riktade mot flera av Europas huvudstäder aktualiserar frågan om ett djupare samarbete mellan EU:s underrättelsetjänster och en gemensam polisstyrka som utreder brott och underlättar informationsflödet mellan medlemsländer. Hur kan EU-länderna samarbeta för att avvärja hot mot vår säkerhet?

Medverkande

 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna
 • Magnus Ranstorp, terrorexpert, Försvarshögskolan
 • Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige

Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati

 • Arrangör: Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten.
 • Datum: Torsdag 7 juli
 • Tid: 09:15-16:00
 • Plats: Wisby Strand Congress Donnersgatan 2
 • Lokal: Wisby

Sex rättsvårdande myndigheter samlas under den gemensamma rubriken Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati. De föreläsningar där Säkerhetspolisen medverkar är:

Så arbetar vi mot våldsbejakande extremism

 • ​Datum: Torsdag 7 juli.
 • Tid: 09:15-10:15
 • ​Plats: Wisby Strand Congress Donnersgatan 2
 • Lokal: Wisby

När övergår övertygelsen till brottslig våldsbejakande extremism och hur kan samhället samverka för att förhindra det?

Medverkande

 • Niklas Bellström, stf säkerhetsdirektör, Kriminalvården
 • Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef Rinkeby, Polismyndigheten
 • Lari Nyroos, chefsanalytiker kontraterror, Säkerhetspolisen
 • Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker författningsskydd, Säkerhetspolisen
 • John Chrispinsson, moderator

Det tysta samhället – hur gör vi skillnad i områden där kriminalitet och rädsla styr?

 • ​Datum: Torsdag 7 juli.
 • Tid: 13:30-14:30
 • Plats: Wisby Strand Congress Donnersgatan 2
 • Lokal: Wisby

Vad händer i de områden där brott inte anmäls och vittnen tittar bort? Vem styr och bestämmer? Hur ser demokrati och rättssäkerhet ut? Uppgivenhet, bristande tillit och rädsla för att gå ut i sitt eget bostadsområde och myndighetsutövare som inte vågar utföra sina jobb – en del av Sverige idag?

Medverkande

 • Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm, Polismyndigheten
 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker, Säkerhetspolisen
 • Carl Hedin, verksamhetsskyddschef, Ekobrottsmyndigheten
 • Henrik Olin, vice chefsåklagare Eskilstuna, Åklagarmyndigheten
 • Nedjma Chaouche, moderator

Vad säger rättsväsendets generaldirektörer om framtidens utmaningar?

 • Datum: Torsdag 7 juli.
 • Tid: 15:00-16:00
 • Plats: Wisby Strand Congress Donnersgatan 2
 • Lokal: Wisby

Sex myndighetschefer inom rättsväsendet i ett samtal om Sveriges utmaningar för att bevara rättssäkerhet, trygghet och demokrati.

Medverkande

 • Dan Eliasson, rikspolischef, Polismyndigheten
 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Eva Håkansson, generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
 • Nils Öberg, generaldirektör, Kriminalvården
 • Anders Perklev, riksåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brå
 • Nedjma Chaouche, moderator
 • John Chrispinsson, moderator

Arbetet mot våldsbejakande extremism – vad kan forskningen bidra med och hur arbetar man lokalt?

 • Arrangör: Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
 • Datum: Torsdag 7 juli
 • Tid: 13:15-14:00
 • Plats: Donnersgatan
 • Lokal: Lojsta

Vad har Sverige gjort och vad behöver göras? Vad kan forskningen göra för att motverka våldsbejakande extremism? Det är på lokal nivå som våldsbejakande extremism måste motverkas.


Medverkande

 • Daniel Norlander, tillförordnad samordnare, Regeringskansliet
 • Alice Bah Khunke, kultur - och demokratiminister, Regeringen
 • Dan Eliasson, rikspolischef, Polismyndigheten
 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Oisin Cantwell, journalist, Aftonbladet
 • Lennart Ekdal, moderator