Säpo

Säpo följer utvecklingen i Nice

2016-07-15

Säkerhetspolisen följer händelseutvecklingen i Nice för att se om det finns bäring på Sverige, och för att stödja franska myndigheter vid behov.

Under dagen har vi inhämtat och analyserat information rörande händelserna i Nice, dels för att se om det finns några kopplingar till Sverige eller svenska intressen utomlands, dels för att se om det finns någonting Säkerhetspolisen kan göra för att stödja de franska myndigheterna i deras utredningsarbete. Säkerhetspolisens informationsbearbetning pågår löpande och det är ännu för tidigt att gå in på detaljer.

Vi samverkar fortlöpande med säkerhets- och underrättelsetjänster runt om i Europa, och i sådana här situationer intensifieras det arbetet ytterligare. Vilka eventuella kontakter som tagits i det här enskilda fallet kan vi dock inte uttala oss om.

I nuläget påverkas inte terrorhotnivån för Sverige, som ligger kvar på en förhöjd nivå.