Säpo

Möte med Barnombudsmannen

2016-08-23

Säkerhetspolisen träffade idag Barnombudsmannen för att diskutera orosanmälningar för barn till återvändande föräldrar som anslutit sig till terrororganisationer utomlands. På mötet deltog även Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Enligt socialtjänstlagen ska bland andra Säkerhetspolisen anmäla till socialtjänsten om man upptäcker att ett barn kan fara illa på något sätt, och trots att sekretess råder är myndigheten skyldig att lämna ut uppgifter om enskilda personer.  På mötet idag diskuterades myndigheternas eventuella utmaningar utifrån lagstiftningen, och hur och när en anmälan ska ske.

—Vi lyssnar naturligtvis på BO i den här frågan, säger Johan Sjöö, biträdande Säpochef. De är expertmyndighet på barn och kan ge vägledning i hur bedömningar av barns förhållanden ska göras. Den information vi hanterar i vårt arbete med att motverka terrorism är sådan att vi långt ifrån alltid kommer i direkt kontakt med barnen eller deras fysiska förhållanden.

Om Säkerhetspolisen upptäcker att ett barn riskerar att fara illa lämnas informationen till socialtjänsten. Det sker antingen efter samarbete med Polismyndigheten eller genom direkt kontakt med socialtjänsten. Säkerhetspolisen har ett nära samarbete med Polismyndigheten, både på nationell och lokal nivå. Polismyndigheten har oftast kontakterna för att nå ut med relevant information i övriga civilsamhället, och i sin egen organisation.

—De samarbeten vi har med myndigheter och kommuner utvecklas ständigt, säger Johan Sjöö. Vi är mycket nöjda med att så många andra samhällsaktörer arbetar med de här frågorna idag. Vår information gör ingen nytta om vi håller den för oss själva.

Under dagens möte skapades förståelse för hur myndigheterna arbetar med frågan och vilka behov som finns. Det blev tydligt att alla myndigheter har en gemensam syn på orosanmälningar och att barn som riskerar att fara illa måste uppmärksammas. Samarbetet mellan Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och kommunernas socialtjänster är mycket viktigt i det här arbetet.