Säpo

Så arbetar Säpo under påvens besök

2016-10-31

Den 31 oktober anländer påve Franciskus till Sverige. Så länge han befinner sig här ansvarar Säkerhetspolisen för hans närmaste skydd.

För första gången på nästan 30 år besöker påven Sverige, och tillsammans med Polismyndigheten ansvarar Säkerhetspolisen för att besöket ska kunna genomföras på ett säkert och tryggt sätt.

– Ett av våra viktigaste uppdrag är att möjliggöra den här typen av möten, och det gör vi bland annat genom att ansvara för närskyddet. Det betyder att vi står för den operativa ledningen av det skydd som finns närmast påven och våra skyddspersoner. Vi gör även kontinuerligt hotbildsbedömningar för besöket, säger Susanna Trehörning, chef för Säkerhetspolisens personskyddsenhet.

Säkerhetsarbetet genomförs i nära samarbete med Polismyndigheten, som ansvarar för distansskyddet runt besöket, till exempel eskorter, avspärrningar och platsbevakning.

Planeringsarbetet har pågått sedan i februari 2016, då det först blev känt att påve Franciskus skulle besöka Sverige. Både förberedelserna och själva besöket involverar personal från merparten av myndigheten, från livvakter och analytiker, till översättare och logistiker.

– Det är en stor insats, men vi är vana vid att hantera säkerheten för skyddspersoner vid stora utländska besök och det finns väl upparbetade rutiner, säger Susanna Trehörning.