Säpo

Anders Thornberg medverkade i TV4 Nyhetsmorgon

2016-12-10

De närmaste åren kommer Säkerhetspolisen att behöva rekrytera många nya medarbetare och göra investeringar i ny teknik. Syftet är att möta det ökande hotet i vår omvärld. Det framkom när Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg intervjuades i TV4 Nyhetsmorgon den 10 december.

– Det största hotet mot Sverige kommer i nuläget från den våldsbejakande extremismen. Samtidigt ser vi att hotbilden ökar när det gäller både höger- och vänsterextremism och det här är något som Säkerhetspolisen måste förhålla sig till, sa Anders Thornberg i intervjun i TV4 Nyhetsmorgon den 10 december 2016.

Enligt Anders Thornberg är ensamagerande gärningsmän det största hotet i sammanhanget. Större terroristnätverk behöver kommunicera och mötas under planeringen av dådet och möjligheten att upptäcka dem blir därför större.

Han poängterade även att Säkerhetspolisen måste växa för att vara fortsatt framgångsrikt i uppdraget att skydda Sverige.

– Ska vi vara en modern säkerhetstjänst och kunna hantera om något av hoten mot Sverige blir verklighet, då måste vi både anställa fler kunniga medarbetare och satsa på ny teknik. Vi står inför en historisk rekryteringssatsning.

I intervjun i TV4 Nyhetsmorgon svarade säkerhetspolischefen också bland annat på frågan om underrättelsehotet mot Sverige och hur Säkerhetspolisen ser på de diskussioner som förs om uthyrning i bland annat Slite hamn.

– Gotland ligger strategiskt mitt i Östersjön och vi har därför betänkligheter i den här frågan. Exakt hur riskerna ser ut är däremot något som stannar mellan oss och vår uppdragsgivare, regeringen.

Här kan du se intervjun i sin helhet: