Säpo

Dom om datalagring får allvarliga konsekvenser

2017-01-10

EU-domstolens dom om att trafik- och lokaliseringsuppgifter inte ska få sparas av teleoperatörerna, får mycket allvarliga konsekvenser för Säkerhetspolisens arbete. Det säger Säkerhetspolischef Anders Thornberg.

I en dom nyligen gjorde EU-domstolen bedömningen att generell datalagring inte är förenlig med EU-rätten. Domen berör samtliga EU-länder.

När Säkerhetspolischefen Anders Thornberg på tisdagen talade på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, kommenterade han domen:

– Jag är allvarligt bekymrad över att tillgången till trafik- och lokaliseringsuppgifter, det som vi oftast kallar teleuppgifter, kan komma att begränsas. Det får mycket allvarliga konsekvenser. Tillgången till dessa uppgifter är av avgörande betydelse i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet.

Trafik- och lokaliseringsuppgifter är mycket viktiga verktyg för Säkerhetspolisens operativa förmåga. Det är uppgifter som är avgörande för att förebygga och avvärja attentat, men också i bevissammanhang.

– Säkerhetspolisen ska skydda liv, Sverige och vår demokrati. För att lyckas med detta behöver vi adekvata verktyg. Utan tillgång till trafik- och lokaliseringsuppgifter går vi miste om viktigt och ofta helt avgörande utredningsmaterial, säger Anders Thornberg.

Han efterlyser nu snabba åtgärder för att den nationella säkerheten ska upprätthållas.

– Det mest förnuftiga man kan göra, är att sätta sig ner och arbeta fram en rättssäker lösning utifrån domen.