Säpo

Risk att säkerheten glöms bort – Säkerhetspolisen deltar vid Upphandlingsdagarna

2017-01-24

Hårda krav på effektivitet och att vara sparsam får myndigheter och organisationer att lägga ut allt fler arbetsuppgifter på externa leverantörer. Risken är då att säkerhetsperspektivet glöms bort. För att öka kunskapen om säkerhetskrav vid offentliga upphandlingar medverkar Säkerhetspolisen nu vid Upphandlingsdagarna.

—Säkerhetsarbetet gynnas av att det tas upp i det offentliga rummet. Det här är ett sätt att sprida kunskap om säkerhetsskydd och även att knyta nya kontakter, säger Linda Escar vid säkerhetsavdelningen på Säkerhetspolisen.

Den 24-25 januari anordnas Upphandlingsdagarna på Stockholmsmässan. Omkring 800 deltagare från framför allt myndigheter, landsting och kommuner får ta del av nyheter, förändringar och träffas för att samtala om svensk och europeisk offentlig upphandling. Det är första gången som Säkerhetspolisen är med.

—Vi håller bland annat i en workshop som ger inblick i risk och hotbilden och hur man kan skydda sin verksamhet. Deltagarna får också praktiska tips och råd kring säkerhetsskyddad upphandling, SUA, vid outsourcing av verksamhet. Vi deltar även i en paneldiskussion och finns också med bland utställarna på mässan, säger Ylva Söderlund vid säkerhetsavdelningen på Säkerhetspolisen.

Genom att lyfta säkerhetsarbetet vill Säkerhetspolisen göra alla som är inblandade i en upphandling medvetna om att det kan finnas information eller verksamhet som behöver skyddas. Erfarenheten visar att säkerhetsperspektivet ofta glöms bort när IT-drift och underhåll eller bevakning och lokalvård läggs ut på entreprenad.

—Säkerhetsaspekterna ska med redan från början vid upphandlingar och när avtal ska tecknas. Många upptäcker för sent att de har information som behöver skyddas. Det är mycket svårare att behöva börja om på nytt med nya kravställningar på leverantörerna, säger Ylva Söderlund.

Förutom att öka den allmänna kunskapen om säkerhetsarbetet är förhoppningen att fler tar kontakt med Säkerhetspolisen om de har frågor kring säkerhetskrav vid offentliga upphandlingar.

—Vi är en samarbetspartner som vill hjälpa till. Detta är ett långsiktigt förebyggande arbete som är positivt för säkerhetsskyddet, säger Linda Escar vid Säkerhetspolisen.

Tips vid offentlig upphandling

  • Ta med säkerhetsaspekten redan från början
  • Lista det som kan vara skyddsvärt
  • Gör en säkerhetsanalys för upphandlingsprojektet
  • Teckna ett särskilt säkerhetsskyddsavtal innan affärsavtalet görs upp
  • Ta hjälp av Säkerhetspolisen om det finns frågor

Läs mer om säkerhetsskyddad upphandlinglänk till annan webbplats.

Läs hela programmet för Upphandlingsdagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.