Säpo

Finansinspektionen inleder kampanj mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2017-01-31

Finansinspektionen inleder i dag en kampanj för att få fler att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Initiativet välkomnas av Säkerhetspolisen.

Kampanjen riktar sig till samtliga företag som ligger under tillsyn av Finansinspektionen. Målet är både att öka förståelsen för regelverket och att ge konkret vägledning i hur företag under tillsyn ska följa de krav som finns på att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen vill även öka rapporteringen av misstänkta transaktioner samt öka kvaliteten på själva rapporteringen.

—På Säkerhetspolisen välkomnar vi naturligtvis det här initiativet från Finansinspektionen. Om de som möter den här problematiken i vardagen lär sig mer om hur man upptäcker och rapporterar avvikande beteenden, kan vi i förlängningen få bättre information att arbeta med, säger Anders Kassman, avdelningschef på Säkerhetspolisen.

Även Säkerhetspolisen har det senaste året intensifierat utbildningsinsatserna kring hur man upptäcker och motverkar finansiering av terrorism. Medvetenheten och viljan att bekämpa detta ökar, och mer samverkan med tydligare kontaktpunkter mellan myndigheter och andra aktörer skapar tydlighet i arbetet.

Säkerhetspolisen har varit rådgivande samarbetspartner i framtagandet av informationsmaterialet.

Läs mer på Finansinspektionenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.