Säpo

Dom mot misstänkt utbildare i terrorism

2017-02-15

En man som åtalats för utbildning avseende terroristbrott frias. Enligt tingsrätten ska mannen ha lämnat uppgifter till sin son angående sprängningen av ett syriskt fängelse. Men det anses inte vara en terrorhandling.

—Det är viktigt att ärendet nu prövats i tingsrätten och eftersom det är första gången som denna typ av brott prövas sätts en praxis som vi får förhålla oss till i det fortsatta arbetet. Säkerhetspolisens uppdrag är att bekämpa terrorism och det är viktigt att vi använder den lagstiftning som finns inom området, det är först då som vi kan utvärdera om den når den effekt som lagstiftaren tänkt sig, säger Åsa Nilsson, utredningschef vid Säkerhetspolisen.

Tingsrätten konstaterar i domen att den åtalade mannen hade lämnat instruktioner till sin son om sprängningen av en fängelsemur. Men syftet med den planerade sprängningen anses inte ha varit att injaga skräck i den syriska befolkningen utan att inta fängelset och frita fångar. Av det skälet frikändes mannen från ansvar för det brott som han var åtalad för.

Det är första gången som misstankarna angående brott för utbildning för terrorism prövats i domstol. Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt senast den 8 mars.