Säpo

Terrorhotnivån oförändrad

2017-02-19

Terrorhotnivån i Sverige ligger oförändrat på en trea på en femgradig skala. Det är ett förhöjt hot. Ingenting har inträffat som fått Säkerhetspolisen att ompröva terrorhotbedömningen.

Säkerhetspolisen har det senaste dygnet fått en del frågor kring terrorhotnivån. För att förtydliga ligger terrorhotnivån på en trea på en femgradig skala. Det är ett förhöjt hot och inom ramen för denna nivå ryms att ett terrorattentat kan inträffa.

Det största hotet mot Sverige kommer i nuläget från den våldsbejakande islamistiska extremismen. Samtidigt ser vi att hotbilden ökar när det gäller både höger- och vänsterextremism. 

Förutom en period mellan mitten av november 2015 och början av mars 2016, då terrorhotnivån höjdes till en fyra, har bedömningen varit oförändrad på en förhöjd nivå sedan 2010.