Säpo

Pressmeddelande den 23 februari 2017

Charlotte von Essen blir ny biträdande chef för Säkerhetspolisen

2017-02-23

Charlotte von Essen, lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala, blir ny biträdande chef för Säkerhetspolisen. Det beslutade regeringen på torsdagen. 

- Jag känner mig både glad och stolt. Säkerhetspolisen har ett otroligt viktigt uppdrag som jag har stor respekt för och jag ser fram emot att jobba med en mycket kunnig organisation, säger Charlotte von Essen.

Charlotte von Essen är i grunden assessor från kammarrätten i Stockholm. 2001 började hon som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet. Hösten 2009 utnämndes hon till departementsråd och i januari 2012 tillträdde hon som rättschef i samma departement. Under det senaste året har Charlotte von Essen varit lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala.

- Jag är mycket glad över att Charlotte von Essen har tackat ja till att bli biträdande chef för Säkerhetspolisen. Hon har en gedigen bakgrund som jurist och lång erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet. Jag ser fram emot att vi ska leda Säkerhetspolisen tillsammans, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Charlotte von Essen tillträder som biträdande chef för Säkerhetspolisen den 15 maj. Hon efterträder Johan Sjöö som utsetts till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge.