Säpo

Fängelse för uppmaning att finansiera terroristbrott

2017-02-23

Den man i Skåne som åtalats för att ha uppmanat andra att skänka pengar till terrororganisationer döms av Malmö tingsrätt till sex månaders fängelse. Det är första gången som brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning prövats i domstol.

- Domen visar att handlingen, även om den var i ett tidigt skede av en terrorhandling, ändå ska betraktas som brottslig. För oss är domen vägledande i vårt fortsatta arbete att bekämpa terrorism, säger Åsa Nilsson, utredningschef vid Säkerhetspolisen.

Den dömde mannen förnekar brott men tingsrätten anser att det är styrkt att han på ett Facebook-konto har uppmanat till finansiering av terroristbrott. Det fanns även en hänvisning till vart det gick att vända sig för att föra över pengar.

Enligt tingsrätten har uppmaningarna publicerats på sådant sätt att de kunnat läsas av vem som helst med tillgång till Internet, alltså även av personer som inte har ett Facebook-konto.

Det är första gången som den aktuella lagbestämmelsen prövas av domstol och det finns därför inte någon tidigare praxis.

Chefsrådman Lennart Strinäs konstaterar i en kommentar att: "Den brottslighet som mannen döms för avser visserligen ett mycket tidigt led i den kedja av skeeden som kan leda fram till terroristbrott. Att påföljden ändå bestäms till fängelse beror på den synnerligen allvarliga brottslighet som gärningen i förlängningen kan leda till."