Säpo

Pressinbjudan den 9 mars 2017

Säkerhetspolisen presenterar årsbok för 2016

2017-03-09

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen ser annorlunda ut än den gjorde för bara några år sedan. Under 2016 inträffade flera terrordåd i vår närhet. Samtidigt har Sverige fått en ökad militärstrategisk betydelse och totalförsvarsplaneringen har återupptagits. Detta är några av de ämnen som tas upp i Säkerhetspolisens årsbok för 2016.

Säkerhetspolisen 2016 presenteras vid ett presseminarium torsdagen den 16 mars. Medverkar gör säkerhetspolischef Anders Thornberg och medarbetare för samtliga Säkerhetspolisens verksamhetsområden, det vill säga personskydd, kontraterrorism, kontraspionage, författningsskydd och säkerhetsskydd. Observera att föranmälan måste göras senast den 15 mars.

Tid: Torsdag den 16 mars, kl. 09.30. Inpasseringen via huvudentrén kl. 08.45-09.15. Vänligen kom i god tid eftersom säkerhetskontrollen kan ta tid. Giltig legitimation och föranmälan krävs.

Plats: Bolstomtavägen 2 i Solna

Anmälan: Måste göras senast den 15 mars. Skicka namn, personnummer, redaktion, e-post och mobilnummer till press@sakerhetspolisen.se

Fotomöjligheter: Säkerhetspolisens huvudkontor är ett skyddsobjekt och det råder fotoförbud. Möjlighet att filma eller ta bilder utomhus på anvisad plats finns mellan kl. 08.45 och 09.00. Fotografering och ljudupptagning i seminarielokalen är tillåtet.

Hålltider

Kl. 08.45 – 09.00  Fototillfälle på anvisad plats utomhus för föranmälda fotografer

Kl. 08.45 – 09.15  Insläpp för föranmälda journalister

Kl. 09.00 – 09.30  Utdelning av årsboken Säkerhetspolisen 2016

Program


Kl. 09.30 – 10.30

  • Generaldirektör Anders Thornberg presenterar Säkerhetspolisen 2016
  • Säkerhetsskydd – gapet mellan hot och skydd växer
  • Ideologiskt motiverade aktörer – hotet från våldsbejakande extremister
  • Hotet från ensamagerande ökar – därför är de svåra att upptäcka

Kl. 10.30 – 11.30  Gemensam frågestund, experter inom samtliga Säkerhetspolisens verksamhetsområden svarar på frågor, samt enskilda intervjuer.